Jobs svar på Bildads tredje tal

26 Då tog Job till orda och sade:

Vilken hjälp har du inte gett
        den maktlöse,
    hur har du inte stärkt
        den svages arm!
Vilka råd har du inte gett
        den ovise,
    vilket överflöd av klokhet
        har du inte lagt i dagen!
Med vems hjälp talar du dessa ord,
    och vems ande utgår från dig?

De avlidna skälver,
    likaså djupets vatten
        och de som bor där.
(A) Dödsriket ligger naket för honom,
        avgrunden[a] utan täckelse.
(B) Han spänner ut himlen i norr
        över det tomma,
    han hänger upp jorden på intet.
Han samlar upp vatten i sina moln,
    och skyarna brister inte
        under bördan.
Han gömmer sin tron för vår åsyn,
    han höljer den med sina skyar.
10 En välvd horisont
        har han satt över vattnen
    där ljuset gränsar mot mörkret.
11 (C) Himlens pelare skälver,
    skrämda av hans tillrättavisning.
12 (D) Med sin kraft stillar[b] han havet,
    med sitt förstånd
        krossar han Rahab[c].
13 (E) Han andas och himlen blir klar.
    Hans hand genomborrar
        den snabba ormen.
14 Se, detta är bara en glimt
        av hans verk,
    det vi hör om honom
        är bara en viskning.
    Vem kan fatta dånet av hans kraft?

Footnotes

  1. 26:6 avgrunden   Hebr. Abaddón (jfr Upp 9:11). Annan översättning: ”fördärvet”.
  2. 26:12 stillar   Annan översättning: ”upprör”.
  3. 26:12 Rahab   Betyder ”övermod”, ”trots”. Namnet används också om Egypten (jfr Ps 87:4, Jes 30:7).