Bildads tredje tal

25 Då tog Bildad från Shua till orda och sade:

(A) Herraväldet och fruktan
        tillhör Gud,
    han som skapar frid
        i sin höga himmel.
(B) Kan hans skaror räknas?
    Över vem går inte hans ljus upp?
(C) Hur kan då en människa
        vara rättfärdig inför Gud,
    eller någon av kvinna född vara ren?
(D) Se, inte ens månen skiner klart
    och stjärnorna är inte rena
        i hans ögon.
(E) Hur mycket mindre då människan,
        det krypet,
    människobarnet, den masken.