Jobs svar på Sofars andra tal

21 Då tog Job till orda och sade:

Lyssna noga på mina ord,
    låt det vara trösten ni ger mig.
(A) Visa mig tålamod så att jag får tala,
    och när jag har talat kan du håna.

Är det en människa jag grälar på?
    Varför skulle jag inte vara otålig?
(B) Se på mig och häpna,
    sätt handen för munnen.
När jag tänker på det
        blir jag förskräckt,
    rysningar griper min kropp.
(C) Varför får de gudlösa leva,
    bli gamla och växa i kraft?
De ser sina barn leva trygga hos dem
    och har sina avkomlingar
        för ögonen.
Deras hus står trygga utan fasor,
    Gud drabbar dem inte med sitt ris.
10 Deras boskap lyckas alltid para sig,
        deras kor kalvar utan missfall.
11 (D) Sina minsta släpper de ut
        som en hjord,
    deras barn dansar omkring.
12 De sjunger till tamburin och harpa
        och jublar till musik av flöjt.
13 De lever sina dagar i välmåga,
    och i frid far de ner till dödsriket.
14 (E) De sade till Gud: ”Låt oss vara!
    Vi har ingen lust
        att lära känna dina vägar.
15 (F) Vem är den Allsmäktige
        att vi skulle tjäna honom?
    Vad skulle vi vinna
        på att åkalla honom?”
16 (G) Se, deras framgång
        ligger inte i deras egen hand.
    De gudlösas rådslag
        är fjärran från mig.

17 Hur ofta slocknar
        de gudlösas lampa?
    Hur ofta drabbar dem olycka,
        plågor som Gud i vrede
            tilldelar dem?
18 (H) Hur ofta blir de som halm för vinden,
    som agnar som stormen för bort?
19 (I) Ni säger:
    ”Gud sparar hans straff
        till barnen.”
    Låt honom straffa honom själv,
        så att han får känna det.
20 (J) Låt den gudlöse få se sitt fall
        med egna ögon,
    låt honom få dricka
        den Allsmäktiges vrede.
21 Frågar han efter sin familj
        när han är borta,
    när hans månaders antal är slut?

22 (K) Kan någon lära Gud förstånd,
    han som dömer över de högsta?
23 Den ene dör i sin krafts dagar,
    helt sorglös och trygg.
24 Hans kärl är fulla av mjölk,
    och märgen i hans ben
        har bevarat sin saft.
25 Den andre dör med bedrövad själ,
    utan att ha smakat det goda.
26 (L) Tillsammans ligger de i stoftet,
    med förruttnelsens maskar
        över sig.

27 Se, jag känner era tankar
    och era lömska planer mot mig.
28 Ni frågar:
    ”Vad blev det av stormännens hus,
        av tälten där de gudlösa bodde?”
29 Har ni inte frågat dem som har rest,
    lyssnar ni inte
        till deras vittnesbörd?
30 Den onde skonas på olyckans dag,
    han räddas undan vredens dag.
31 Vem säger honom rakt i ansiktet
        hur han lever,
    vem straffar honom
        för vad han har gjort?
32 När han har förts till graven
    vakar man vid gravkullen.
33 Dalens mylla är ljuvlig för honom,
    alla människor följer honom
        och otaliga har gått före honom.
34 (M) Hur tom är inte trösten ni ger mig.
    Era svar är bara bedrägeri.