การทดสอบโยบครั้งที่สอง

อีกวันหนึ่งเมื่อบรรดาทูตสวรรค์[a]มาชุมนุมกันต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าและซาตานก็มาร่วมชุมนุมต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วย

Read full chapter

Footnotes

  1. 2:1 หรือบรรดาบุตรของพระเจ้า