Jobs svar på Bildads andra tal

19 Då tog Job till orda och sade:

Hur länge ska ni plåga min själ
    och krossa mig med ord?
(A) Tio gånger har ni hånat mig
    och kränkt mig utan att rodna.
Om jag verkligen har gått vilse,
    då är förvillelsen min egen sak.
Även om ni förhäver er mot mig
    och använder min förnedring
        emot mig,
så ska ni veta
    att Gud har gjort mig orätt
        och spänt sitt nät omkring mig.

(B) Jag ropar mot våldet
        men får inget svar,
    jag ropar men där finns ingen
        rättfärdighet.
(C) Han har spärrat min väg
        så att jag inte kommer fram,
    över mina stigar lägger han mörker.
Han har klätt av mig min ära
    och tagit kronan från mitt huvud.
10 Han bryter ner mig från alla sidor
        tills jag går under.
    Han rycker upp mitt hopp
        som ett träd.
11 (D) Han har tänt sin vredes eld
        mot mig
    och räknar mig som sin fiende.
12 Hans skaror samlas
    och förbereder sitt anfall mot mig,
        de slår läger runt mitt tält.

13 (E) Han har drivit bort
        mina bröder från mig,
    alla jag känner
        är som främlingar för mig.
14 Mina närmaste har gett sig av,
    mina vänner har glömt mig.
15 Min familj och mina tjänarinnor
        ser mig som en främling,
    en främmande är jag i deras ögon.
16 Om jag kallar på min tjänare
        svarar han inte,
    jag måste vädja
        till honom ödmjukt.
17 Min andedräkt är vidrig
        för min hustru,
    jag äcklar min egen familj.[a]
18 (F) Även små barn föraktar mig,
    så snart jag reser mig
        hånar de mig.
19 (G) För alla mina vänner
        är jag avskyvärd,
    de jag älskade
        har vänt mig ryggen.
20 (H) Mina ben tränger ut
        genom hud och kött,
    jag har bara tandköttet kvar.

21 (I) Var barmhärtiga, ni mina vänner,
        var barmhärtiga mot mig,
    för Guds hand har slagit mig.
22 Varför förföljer ni mig
        som Gud gör?
    Blir ni aldrig mätta av mitt kött?
23 O, att mina ord skulle skrivas ner,
    att de skulle nertecknas i en bok
24 och för evigt ristas in i klippan
    med järnstift och bly![b]
25 (J) Men jag vet att min återlösare lever[c],
    att han till sist ska träda fram
        över stoftet.
26 (K) När sedan min sargade hud
        är borta,
    ska jag i mitt kött skåda Gud.
27 (L) Jag själv ska få skåda honom,
        jag ska se honom
    med egna ögon,
        inte med någon annans.
    Därefter längtar jag i mitt innersta.

28 Men ni säger:
        ”Hur ska vi förfölja honom?”
    Roten till olyckan
        har ni funnit hos mig[d].
29 (M) Var rädda för svärdet,
    för vrede hör till synder
        som straffas med svärd.
    Därför ska ni veta
        att det kommer en dom.

Footnotes

  1. 19:17 min egen familj   Ordagrant: ”min mages barn”. Syftar troligen på Jobs syskon, de som är födda ur samma moderliv som han själv, eftersom hans egna barn var döda (1:19).
  2. 19:24 bly   Användes för att fylla i en inskrift i sten.
  3. 19:25 min återlösare lever   Troligen profetia om Kristus (jfr 1 Kor 15).
  4. 19:28 har ni funnit hos mig   Andra handskrifter (så Septuaginta): ”finns hos honom”.

Bible Gateway Sponsors