Elifas andra tal

15 Då tog Elifas från Teman till orda och sade:

(A) Ska en vis man tala så i vädret
    och fylla sitt bröst
        med östanvind?
Ska han försvara sin sak
        med värdelöst tal,
    med ord till ingen nytta?
Ja, du gör gudsfruktan om intet
    och hindrar andakt inför Gud,
för din synd lägger orden i din mun
    och du väljer listigt tal.
(B) Din egen mun dömer dig, inte jag,
    dina egna läppar vittnar emot dig.

(C) Var du den första människa
        som föddes?
    Blev du till innan höjderna fanns?
(D) Var du åhörare i Guds hemliga råd?
    Har du tagit visheten
        för dig själv?
(E) Vad vet du som vi inte vet?
    Vad förstår du som vi inte förstår?
10 (F) Här hos oss finns
        både gråhårsman och åldring,
    mycket äldre än din far.
11 Är inte Guds tröst nog för dig,
    de milda ord som talas till dig?
12 Varför leds du bort av ditt hjärta
    och varför gnistrar dina ögon?
13 Du vänder din ande mot Gud
    och öser ut ord ur din mun.

14 (G) Vad är en människa,
        att hon skulle vara ren,
    att en av kvinna född
        skulle vara rättfärdig?
15 (H) Gud kan inte lita på sina heliga,
    inför hans ögon
        är inte himlarna rena,
16 hur mycket mindre då den
        som är avskyvärd och fördärvad,
    en människa
        som dricker orättfärdighet
            som vatten!

17 Lyssna, jag vill säga dig något,
    det som jag sett vill jag berätta,
18 vad visa män fört vidare
    från sina fäder och inte förtigit,
19 från dem som ensamma fick landet
    utan att någon främling
        trängde in bland dem:
20 (I) Den gudlöse plågas av ångest
        i alla sina dagar,
    den våldsammes år är räknade.
21 (J) Skräckröster ljuder i hans öron.
    I hans trygghet kommer förhärjaren
        över honom.
22 Han har inget hopp om räddning
        ur mörkret,
    svärdet är bestämt för honom.
23 (K) Han irrar efter bröd
        och undrar var det finns.
    Han vet att mörkrets dag är nära.
24 Ångest och nöd skrämmer honom,
    de slår ner honom
        som en kung rustad till strid,
25 för han har lyft sin hand mot Gud
    och förhäver sig
        mot den Allsmäktige.
26 Med styv nacke
        stormar han mot honom,
    väl skyddad bakom sina sköldar.
27 (L) Han har täckt sitt ansikte med fetma
    och hans midja sväller av fett.
28 Han bosätter sig i ödelagda städer,
    i hus där man inte kan bo,
        som är bestämda till ruiner.
29 Han blir inte rik,
        hans välstånd ska inte bestå,
    hans skördar ska inte luta tungt
        mot marken.
30 (M) Han kan inte fly undan mörkret,
    hans knoppar ska förtorka
        av hetta,
    han ska förgås
        genom Guds[a] muns ande.
31 Han ska inte lita till tomhet,
        då bedrar han sig,
    för tomhet blir hans lön.
32 (N) I förtid ska hans mått bli fyllt,
    och hans krona
        ska inte grönska mer.
33 Han ska tappa sina omogna druvor
        som en vinstock,
    fälla sina blommor som ett olivträd,
34 för den gudlöses hus
        blir ofruktsamt
    och eld förtär de hus där mutor tas.
35 (O) De går havande med elände
        och föder fördärv,
    deras moderliv alstrar förvillelse.

Footnotes

  1. 15:30 Guds   Ordagrant: ”hans”.

Bible Gateway Sponsors