Jobs svar på Sofars första tal

12 Då tog Job till orda och sade:

Visst är det ni som är folket,
        och med er dör visheten ut!
(A) Men jag har förstånd
        likaväl som ni,
    jag är inte underlägsen er.
        Vem känner inte till detta?

(B) Jag har blivit till åtlöje
        för min vän,
    jag som ropade till Gud
        och fick svar.
    Den rättfärdige och oskyldige
        blir till åtlöje.
I den sorglöses tankar
        föraktas olyckan,
    den står redo för dem
        vilkas fötter vacklar.
(C) Rövarna får ha sina tält i fred,
    de som trotsar Gud har trygghet,
        de som har sin gud i sin hand.

Men fråga boskapen,
        den ska undervisa dig,
    fåglarna under himlen,
        de ska ge dig svar.
Tala till jorden,
        den ska undervisa dig,
    fiskarna i havet ska ge dig besked.
Vem av dem känner inte till
    att det är Herrens hand
        som har gjort det?
10 (D) I hans hand är allt levandes själ
    och varje människas ande.
11 (E) Ska inte örat pröva orden
    liksom munnen prövar
    matens smak?
12 Hos de gamla finns vishet,
    långt liv ger förstånd.

13 (F) Hos Gud finns vishet och makt,
    hos honom finns råd och förstånd.
14 (G) Se, han river ner
        och ingen kan bygga upp,
    han låser in och ingen kan öppna.
15 (H) Se, han håller vattnen tillbaka
        och de torkar ut,
    han släpper dem lösa
        och de ödelägger landet.
16 Hos honom är kraft och klokhet,
    den förvillade och förvillaren
        tillhör honom.
17 Rådsherrar för han barfota bort,
    och domare gör han till dårar.
18 Han lossar kungars bojor
    och binder rep om deras höfter.
19 Präster för han barfota bort
    och störtar mäktiga män.
20 Han tystar de betroddas läppar
    och tar bort de äldstes insikt.
21 (I) Han öser förakt över furstar
    och lossar bältet på de starka.
22 (J) Han avslöjar mörkrets djupheter
    och för dödsskuggan ut i ljuset.
23 (K) Han låter folkslag växa
        och förgör dem,
    han vidgar deras gränser
        och för bort dem.
24 (L) Han tar förståndet
        från ledarna för jordens folk
    och låter dem irra
        i väglös ödemark.
25 De famlar i mörker utan ljus,
    han får dem att ragla som druckna.