Add parallel Print Page Options

Sofar anser att Job hädar

11 Då svarade Sofar från Naama:

Kan man lämna detta ordflöde oemotsagt?
    Kan en människa rättfärdiga sig genom allt sitt prat?
Ska ditt tomma prat förstumma andra?
    Någon borde tillrättavisa dig.
Du påstår dig vara ren i din undervisning
    och fläckfri i Guds ögon!
Om ändå Gud ville tala
    och säga dig vad han tänker,
uppenbara för dig vishetens hemligheter,
    för där finns förnuft i dubbelt mått.[a]
Detta ska du veta: Gud har till och med glömt en del av din synd.

Kan du utforska Guds hemligheter?
    Kan du finna gränser för den Väldiges fullkomlighet?
Den är högre än himlen,
    men vad kan du göra?
Den är djupare än dödsriket,
    men vad vet du?
Den sträcker sig längre än jorden
    och vidare än havet.

10 Om han kommer och tar någon till fånga och drar inför rätta,
    vem ska då hindra honom?
11 Han känner igen lögnaktiga människor
    och orätt när han ser den.
12 Om en dåraktig människa kan få förstånd,
    då kan en vildåsna födas som människa.[b]

13 Om du uppriktigt vänder dig till Gud
    och sträcker ut dina händer mot honom,
14 om du lägger bort dina händers orätt
    och inte tillåter några överträdelser i dina boningar,
15 då kan du lyfta ditt huvud utan skam,
    stå stadigt och utan fruktan.
16 Då kan du glömma ditt elände,
    minnas det som bortrunnet vatten.
17 Ditt liv blir ljusare än dagen,
    och mörkret som morgonen.
18 Du får känna dig trygg,
    för där finns ett hopp.
Du kan se dig omkring
    och vila tryggt.
19 Du kommer att kunna vila
    utan att någon skrämmer dig,
och många kommer att vädja till din välvilja.
20     Men de ogudaktigas ögon ska tyna bort,
de ska inte finna någon möjlighet att fly undan.
    Deras enda hopp är att få ge upp andan.

Footnotes

  1. 11:6 Eller: för det finns två sidor av förnuftet.
  2. 11:12 Grundtextens innebörd är osäker.