Add parallel Print Page Options

Nais ni Job na Iharap sa Diyos ang Kanyang Kalagayan

23 Ito naman ang sagot ni Job:
“Hanggang ngayon ay masama pa itong aking loob,
    bagama't ako'y nananangis, pinaparusahan pa rin ng Diyos.
Kung alam ko lamang kung saan siya matatagpuan,
    pupuntahan ko siya sa kanyang kinaroroonan.
Ihaharap ko sa kanya ang aking kalagayan
    at ilalahad kong lahat ang aking katuwiran.
Gusto kong malaman ang isasagot niya sa akin;
    nais kong maunawaan ang kanyang sasabihin.
Gagamitin kaya sa akin ang lahat niyang kapangyarihan?
    Hindi! Sa halip, hinaing ko'y kanyang papakinggan.
Sapagkat ako'y taong matuwid na haharap sa kanya,
    kanyang ipahahayag na ako'y walang sala.

“Sa dakong silangan, hindi ko siya natagpuan;
    hindi ko rin siya nakita sa gawing kanluran.
Di ko rin siya nakita sa dakong hilaga,
    at sa bandang timog, ni bakas ay wala.
10 Ngunit alam ng Diyos ang aking bawat hakbang;
    kapag sinubok niya, lalabas ang kadalisayan.
11 Pagkat landas niya'y aking nilakaran,
    hindi ako lumihis sa ibang daanan.
12 Ako'y hindi lumalabag sa kanyang kautusan,
    at ang kanyang mga salita ay aking iniingatan.

13 “Hindi siya nagbabago at di kayang salungatin,
    walang makakapigil sa nais niyang gawin.
14 Isasakatuparan niya ang plano niya sa akin,
    ang marami niyang balak ay kanyang gagawin.
15     Kaya ako'y natatakot na sa kanya'y humarap;
    isipin ko lamang ito, ako ay nasisindak.
16 Pinanghihina ng Diyos ang aking kalooban,
    tinatakot ako ng Makapangyarihan.
17 Sapagkat kadiliman ang nasa aking palibot,
    dilim nitong taglay sa mukha ko ay bumalot.