Add parallel Print Page Options

Inilarawan ni Bildad ang Wakas ng Masama

18 Sumagot si Bildad na Suhita,
“Kay rami naman ng iyong sinasabi,
    tumahimik ka muna at pakinggan kami.
Kami ba'y ano sa iyong palagay?
    Mga bakang hangal at walang nalalaman?
Sarili mo lang ang iyong sinasaktan, dahil sa galit na iyong tinataglay.
    Pababayaan ba ang daigdig dahil lamang sa iyo,
    at aalisin ang mga bundok sa kanilang puwesto?

“Ang(A) ilaw ng masama'y tiyak na papatayin,
    ang kanyang apoy ay di na papaningasin.
Ang ilaw sa kanyang tahana'y pagdidilimin.
Ang matatag niyang hakbang ngayon ay nabubuwal,
    pagbagsak niya'y nalalapit sa kanya ring kasamaan.
Di niya namamalayang ang kanyang mga paa ay sa bitag pupunta,
    kaya naman nasisilo itong kanyang mga paa.
10 Isang silo ang sa kanya'y iniumang,
    may bitag na nakahanda sa kanyang daraanan.

11 “Saanman siya bumaling, takot ay naghihintay;
    sinusundan siya nito sa bawat hakbang.
12 Mayaman siya noon ngunit ngayo'y hikahos,
    naghihintay sa kanya'y hirap at pagdarahop.
13 Nakamamatay na sakit, sa katawan niya'y kumakalat,
    mga bisig at paa niya'y unti-unting naaagnas.
14 Dati siya'y panatag sa kanyang tahanan;
    ngayo'y kinakaladkad patungo kay Kamatayan.
15 May iba nang nakatira doon sa dati niyang tahanan,
    matapos malagyan ng gamot at malinis nang lubusan.
16 Ang kanyang mga ugat at mga sanga, lahat ay natuyo at pawang nalanta.
17 Lahat niyang alaala ay napawi nang lubusan;
    nakalimutan nang lahat pati kanyang pangalan.
18 Mula sa liwanag, inihagis siya sa karimlan,
    at pinalayas siya sa daigdig ng mga buháy.
19 Isang anak man o apo ay wala siyang naiwan, ni isa'y walang natira sa kanyang sambahayan.
20 Mula silangan hanggang kanluran, nanginginig at kinikilabutan
    dahil sa kanyang matinding kasawian.
21 Ang masasamang tao'y ganyan ang kapalaran,
    mga di kumikilala sa Diyos ganyan ang kahihinatnan.”