A A A A A
Bible Book List

Job 15 Svenska 1917 (SV1917)

15 Därefter tog Elifas från Teman till orda och sade:

Skall en vis man tala så i vädret och fylla upp sitt bröst med östanvind?

Skall han försvara sin sak med haltlöst tal, med ord som ingenting bevisa?

Än mer, du gör gudsfruktan om intet och kommer med klagolåt inför Gud.

Ty din ondska lägger dig orden i munnen, och ditt behag står till illfundigt tal.

Så dömes du nu skyldig av din mun, ej av mig, dina egna läppar vittna emot dig.

Var du den första människa som föddes, och fick du liv, förrän höjderna funnos?

Blev du åhörare i Guds hemliga råd och fick så visheten i ditt våld?

Vad vet du då, som vi icke veta? Vad förstår du, som ej är oss kunnigt?

10 Gråhårsman och åldring finnes också bland oss, ja, en som övergår din fader i ålder.

11 Försmår du den tröst som Gud har att bjuda, och det ord som i saktmod talas med dig?

12 Vart föres du hän av ditt sinne, och varför välva dina ögon så,

13 i det du vänder ditt raseri mot Gud och öser ut ord ur din mun?

14 Vad är en människa, att hon skulle vara ren? Vad en av kvinna född, att han skulle vara rättfärdig?

15 Se, ej ens på sina heliga kan han förlita sig, och himlarna äro icke rena inför hans ögon;

16 huru mycket mindre då den som är ond och fördärvad, den man som läskar sig med orättfärdighet såsom med vatten!

17 Jag vill kungöra dig något, så hör nu mig; det som jag har skådat vill jag förtälja,

18 vad visa män hava gjort kunnigt, lagt fram såsom ett arv ifrån sina fäder,

19 ifrån dem som allena fingo landet till gåva, och bland vilka ingen främling ännu hade trängt in:

20 Den ogudaktige har ångest i alla sina dagar, under de år, helt få, som beskäras en våldsverkare.

21 Skräckröster ljuda i hans öron; när han är som tryggast, kommer förhärjaren över honom.

22 Han har intet hopp om räddning ur mörkret, ty svärdet lurar på honom.

23 Såsom flykting söker han sitt bröd: var är det? Han förnimmer att mörkrets dag är för handen.

24 Ångest och trångmål förskräcka honom, han nedslås av dem såsom av en stridsrustad konung.

25 Ty mot Gud räckte han ut sin hand, och mot den Allsmäktige förhävde han sig;

26 han stormade mot honom med trotsig hals, med sina sköldars ryggar i sluten hop;

27 han höljde sitt ansikte med fetma och samlade hull på sin länd;

28 han bosatte sig i städer, dömda till förstöring, i hus som ej fingo bebos, ty till stenhopar voro de bestämda.

29 Därför bliver han ej rik, och hans gods består ej, hans skördar luta ej tunga mot jorden.

30 Han kan icke undslippa mörkret; hans telningar skola förtorka av hetta, och själv skall han förgås genom Guds muns anda.

31 I sin förvillelse må han ej lita på vad fåfängligt är, ty fåfänglighet måste bliva hans lön.

32 I förtid skall hans mått varda fyllt, och hans krona skall ej grönska mer.

33 Han bliver lik ett vinträd som i förtid mister sina druvor, lik ett olivträd som fäller sina blommor.

34 Ty den gudlöses hus förbliver ofruktsamt, såsom eld förtär hyddor där mutor tagas.

35 Man går havande med olycka och föder fördärv; den livsfrukt man alstrar är ett sviket hopp.

Job 15 Nya Levande Bibeln (SVL)

Elifas talar en andra gång

15 Elifas från Teman svarade då Job:

Du anses vara en vis man, och ändå låter du oss höra alla dessa tomma ord. Du är ingenting annat än en pratmakare.

Det är inte rätt att tala så dåraktigt. Vad gör sådana ord för nytta?

4-5 Har du ingen respekt för Gud, ingen vördnad för honom? Det är dina synder som talar om för din mun vad den ska säga! Dina ord är bedrägeri,

men varför skulle jag döma dig? Dina egna ord gör det!

7-8 Är du den visaste människa som lever? Föddes du innan höjderna skapades? Har du lyssnat till Guds hemliga råd? Har du suttit med i hans rådssal? Är det bara du som är vis?

Vad vet du mer än vi? Vad är det du förstår, som inte vi kan fatta?

10 På vår sida står gamla, visa män, som är äldre än din far!

11 Är Guds tröst inte nog för dig? Såras du av hans vänliga ord?

12 Varför tillåter du ilskan att dra i väg med dig, varför dessa flammande blickar?

13 Du vänder dig mot Gud med alla dina ord.

14 Vem på hela jorden kan vara så ren och rättfärdig som du påstår dig vara?

15 Gud litar ju inte ens på sina änglar! Inte ens himlarna kan vara fullkomligt rena i jämförelse med honom!

16 Hur mycket mindre då någon som du, som är ond och syndfull och som dricker synd som en svamp suger upp vatten!

17-19 Hör här, så ska jag svara dig utifrån min egen erfarenhet, bekräftad av visa mäns erfarenhet, och av sanningen från våra förfäder, som fick det här landet som gåva innan de ännu beblandat sig med främlingar.

20 Den ogudaktige har problem under hela sitt liv.

21 Han är omgiven av skräck, och även om en del dagar skulle vara goda, är de snart förbi.

22 Han vågar inte gå ut i mörkret av rädsla för att bli mördad.

23-24 Han vandrar omkring och måste tigga sin mat. Han lever sitt liv i fruktan, elände och ångest, besegrad i kampen

25-26 därför att han har knutit näven mot Gud och utmanat den Allsmäktige. Med sin envishet som en kraftig sköld framför sig har han gått emot honom.

27-28 Den ogudaktige ska i all sin välmåga bara få bo i tomma hus i ruinstäder där allt faller samman.

29 Rikedom och makt kommer att tas ifrån honom.

30 Han ska inte undkomma mörkret. Guds Ande ska förgöra honom. Lågor ska sluka allt han har.

31 Se till att han inte längre litar på sådant som saknar egentligt värde! Låt honom inte längre bedra sig själv, för han kommer inte att få något för sitt besvär.

32 Innan han dör ska all denna tomhet uppenbaras för honom. Allt han har räknat med ska försvinna

33 och falla till marken som druvor från en torkad vinstock och som olivträdets blommor när de vissnar.

34 De gudlösa är ofruktsamma och Guds eld förtär dem som tar mutor.

35 Det enda de kan befrukta är synd, och deras hjärtan kan bara föda ondska.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes