Add parallel Print Page Options

Iginiit ni Job na Wala Siyang Kasalanan

13 “Lahat ng sinabi mo ay narinig ko na rin,
Ang alam mo'y alam ko rin,
    hindi ka higit sa akin.
Hindi kayo ang kausap ko kundi ang Diyos na Makapangyarihan,
    sa kanya ko idudulog itong aking kalagayan.
Ngunit kayo'y mga sinungaling,
    tulad ninyo'y manggagamot, na walang kayang pagalingin.
Tumahimik na lamang sana kayo, baka akalain pa ng iba na kayo'y matalino.
Pakinggan ninyo ngayon ang aking sasabihin, at ang aking panig ay inyong unawain.
    Bakit ba kayo'y nagsasalita ng di katotohanan?
    Makatutulong ba sa Diyos ang inyong kasinungalingan?
Kayo ba ang tatayo at siya ay ipaglalaban?
    Kayo ba ang magtatanggol sa kanyang kalagayan?
Kung siyasatin kayo ng Diyos, ano kaya ang makikita,
    siya ba'y inyong madadayang tulad ng iba?
10 Tiyak na siya'y magagalit, kayo ay pagsasabihan,
    kahit pa lihim na mayroon kayong kinikilingan.
11     Sasakmalin kayo ng takot pagkat siya'y makapangyarihan.
12 Mga kasabihan ninyo'y walang silbi tulad ng abo,
    singhina ng putik ang mga katuwiran ninyo.

13 “Tumahimik na lang kayo at ako'y pasalitain,
    hayaang mangyari ang mangyayari sa akin.
14 Nakahanda akong itaya ang buhay kong angkin.
15 Hindi ako natatakot kung ako man ay patayin,
    maiharap lamang sa kanya itong aking usapin.
16 Maaaring iligtas ako ng aking katapangan,
    sapagkat wala namang masamang tao na makakaharap sa Maykapal.
17 Pakinggan mong mabuti itong aking sasabihin, itong paliwanag ko ay iyong unawain.
18 Nakahanda akong ilahad ang aking panig,
    sapagkat alam ko namang ako ay nasa katuwiran.

19 “O Diyos, lalapit ka ba upang ako'y usigin?
    Kung gayon, handa akong manahimik at mamatay.
20 Mayroon akong dalawang kahilingan,
    at ako'y di magtatago kung iyong papayagan.
21 Itigil mo na itong pagpaparusa sa akin, at sa takot ay huwag mo akong patayin.

22 “Magsalita ka, at aking tutugunin,
    o kaya'y sagutin mo ang aking sasabihin.
23 Saan ba ako nagkamali, ano ba ang aking kasalanan?
    Pagkakasala ko'y maaari ko bang malaman?

24 “Bakit ako'y iyong pinagtataguan?
    Bakit itinuturing mo akong isang kaaway?
25 Para akong isang dahon, huwag mo na akong takutin,
    ang katulad ko'y ipa, na tinatangay ng hangin.
26 Kay pait naman ng iyong mga paratang,
    kasalanan ko noong ako'y bata iyo pang ibinibilang.
27 Itong(A) aking mga paa'y nilagyan pa ng gapos,
    tinitingnan, sinusuri ang aking bawat kilos.
28 Kaya't ako'y parang kahoy na nabubulok,
    parang damit na nasisira, unti-unting nauubos.