Ett barn blir oss fött

(A) Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Förr i tiden lät han Sebulons och Naftalis land[a] vara föraktat, men i kommande dagar ska han ge ära åt trakten längs havsvägen, landet på andra sidan Jordan[b], hednafolkens Galileen.[c]

(B) Det folk som vandrar i mörkret
        ska se ett stort ljus,
    över dem som bor
        i dödsskuggans land
            ska ljuset stråla fram.[d]
(C) Du förökar det folk
        som du inte gett[e] stor glädje.
    De ska glädjas inför dig
        som man gläds
            under skördetiden,
    som man jublar när man delar byte.
(D) För du ska bryta
        deras bördors ok,[f]
    deras skuldrors käpp
        och deras plågares stav,
    som på Midjans tid.[g]
(E) Ja, varje stövel buren i stridslarm
        och varje mantel vältrad i blod
    ska brännas upp
        och förtäras av eld.

(F) För ett barn blir oss fött,
        en son blir oss given.
    På hans axlar vilar herradömet,
        och hans namn är:
    Under, Rådgivare[h], Mäktig Gud,
        Evig Far, Fridsfurste.[i]
(G) Så ska herradömet bli stort
    och friden utan slut
        över Davids tron och hans rike.
    Det ska befästas och stödjas
        med rätt och rättfärdighet
            från nu och till evig tid.
    Herren Sebaots lidelse
        ska göra detta.

Herrens vrede mot Israel

Herren sänder ett ord mot Jakob,
        och det slår ner i Israel.
Hela folket ska märka det,
        Efraim och Samarias invånare.
    I stolthet och hjärtats högmod
        säger de:
10 "Tegelstenar har fallit,
    men vi ska bygga upp
        med huggen sten.
    Mullbärsfikonträd[j] har huggits ner,
        men vi ska ersätta dem
            med cedrar."
11 (H) Herren reser upp
        Resins motståndare[k] mot dem
    och eggar upp deras fiender,
12 (I) arameerna från öster
        och filisteerna[l] från väster,
    och de ska sluka Israel
        med glupska gap.
    Med allt detta upphör inte
            hans vrede,
        hans hand är ännu uträckt.

13 (J) För folket vänder inte om
        till honom som slår dem,
    de söker inte Herren Sebaot.
14 (K) Därför ska Herren hugga av
    både huvud och svans
        från Israel,
    både palmtopp och sävstrå,
        allt på samma dag.
15 De äldsta och högst uppsatta
        är huvudet,
    profeten som lär ut lögn
        är svansen.
16 (L) För de som leder detta folk
        vilseleder det,
    och de som låter sig ledas
        går i fördärvet.
17 Därför kan Herren inte glädja sig
        över deras unga män
    eller förbarma sig
        över deras faderlösa och änkor,
    för alla är hycklare
        och gör det som är ont,
            varje mun talar dårskap.
    Med allt detta upphör inte
            hans vrede,
        hans hand är ännu uträckt.

18 Ja, gudlösheten brinner som en eld,
        den förtär tistel och törne.
    Den antänder snårskogen
        så att den går upp
            i höga virvlar av rök.
19 (M) Landet brinner
    genom Herren Sebaots vrede,
        och folket är som ved för elden.
    Ingen skonar sin broder.
20 Man river åt sig till höger
        men förblir hungrig,
    man tar för sig till vänster
        men blir inte mätt.
    Var och en äter köttet
        på sin egen arm:
21 Manasse äter Efraim
    och Efraim Manasse,
        och tillsammans angriper de Juda.
    Med allt detta upphör inte
            hans vrede,
        hans hand är ännu uträckt.

Footnotes

 1. 9:1 Sebulons och Naftalis land   Drabbades hårt av assyrierna 733 f Kr (1 Kung 15:29).
 2. 9:1 andra sidan Jordan   Här väster om Jordan (från assyriernas sida sett). Benämningarna anknyter till assyriernas termer för erövrat land i norra Israel.
 3. 9:1 Citeras i Matt 4:15f som profetia om Jesu verksamhet i Galileen.
 4. 9:2 Citeras i Luk 1:79 som en del av Sakarias profetia om Kristi ankomst.
 5. 9:3 som du inte gett   Andra handskrifter: "åt vilket du gett".
 6. 9:4 ok   Bärsele av trä, vanlig bild för underordning (jfr 1 Mos 27:40, 1 Kung 12:4, Jer 27:2).
 7. 9:4 Midjans tid   Räddningen från Midjans förtryck genom Gideon (se 10:26, Dom 6-7)
 8. 9:6f Profetia om Messias födelse (jfr Luk 1:31f).
 9. 9:6 Under, Rådgivare   Annan översättning: "Underbar i råd". Egyptiska kungar fick normalt fem tronnamn, medan en av Jesajas söner fick ett profetiskt namn med fyra ord (8:3).
 10. 9:10 Tegelstenar … mullbärsfikonträd   Billigt och enkelt byggmaterial (jfr 2 Mos 1:14, 1 Kung 10:27).
 11. 9:11 Resins motståndare   Assyrien, som anföll Israel 733 och 722 f Kr. Annan översättning: "Resin som motståndare" (Arams kung, vers 13). Andra handskrifter (Septuaginta): "deras motståndare mot Sion".
 12. 9:12 filisteerna   Folket i Gaza tog de södra och västra områdena när Juda och Israel var svaga (2 Krön 28:18).