Add parallel Print Page Options

Jesaja och hans barn som tecken

Herren sa till mig: ”Ta en stor bokrulle och skriv tydligt[a] på den: ’Maher shalal hash bas’, ’plundra fort, snabbt byte.’ ” Jag kallade till mig trovärdiga vittnen, prästen Uria och Sakarja, Jeverekjas son. Sedan gick jag in till profetissan, och hon blev med barn och födde en son. Då sa Herren till mig: ”Kalla honom ’Maher shalal hash bas.’ För innan pojken ens kan säga ’mamma’ eller ’pappa’, ska både Damaskus rikedomar och bytet från Samaria föras bort till kungen i Assyrien.”

Sedan talade Herren till mig igen och sa:

”Eftersom detta folk förkastar Siloas stillaflytande vatten
    och gläder sig över Resin och Remaljas son,
ska Herren låta den väldiga Eufratflodens vattenmassor komma över det,
    kungen av Assyrien med hela hans makt.
    Floden ska stiga över alla sina bräddar och gå över sina vallar,
forsa in i Juda och svämma över tills vattnet når ända upp till halsen.
    Hans utbredda vingar ska täcka ditt land i hela dess vidd, Immanuel.”

Slut er samman, ni folk,
    ni ska ändå krossas!
Lyssna, alla länder långt borta!
    Förbered er för krig,
ni ska ändå krossas!
    Förbered er för krig,
ni ska ändå krossas!
10     Gör upp era planer,
det blir ändå inget av dem,
    och tala om vad ni vill,
det kommer ändå inte att lyckas,
    för Gud är med oss.[b]

11 Herren talade allvarligt till mig och varnade mig för att gå samma väg som detta folk: 12 ”Kalla inte för sammansvärjning allt som detta folk kallar för sammansvärjning. Frukta inte det som de fruktar, bäva inte för det. 13 Härskarornas Herre ska ni hålla helig, honom ska ni frukta och bäva för. 14 Han ska vara en helgedom, för Israels båda släkter ska han vara en stötesten och en klippa som man faller på, och för Jerusalems invånare en snara och en fälla. 15 Många ska snubbla på den, falla och krossas, snärjas och fångas.”

16 Bind vittnesbördet och försegla lagen bland mina lärjungar. 17 Jag väntar på Herren som döljer sig för Jakobs ätt, jag hoppas på honom.

18 Se, jag och barnen som Herren har gett mig är tecken och förebud i Israel från härskarornas Herre, som bor på Sions berg.

19 När de säger till er: ”Fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar”, skulle då inte folk fråga sin Gud? Ska man fråga de döda i stället för de levande?[c] 20 Gå till lagen och vittnesbördet! Om de inte talar i enlighet med dessa, så kommer de inte att få se någon gryning. 21 Lidande och hungrande ska de dra fram genom landet, och eftersom de är utsvultna ska de rasa mot och förbanna sin kung och Gud. De ska se uppåt 22 och ner på jorden, men överallt finns bara bedrövelse och mörker, en ångestens natt, och de ska drivas ut i det yttersta mörkret.

Footnotes

  1. 8:1 Det hebreiska ordets betydelse är osäker.
  2. 8:10 På hebreiska Immanu El/Immanuel.
  3. 8:19 Grundtexten är svårförståelig och översättningen osäker.