Add parallel Print Page Options

Assyrien hotar Juda

(7:1—39:8)

Achas regerar i Juda

(7:1—12:6)

Aram och Israel hotar Juda

När Achas, Jotams son och Ussias sonson, var kung i Juda anfölls Jerusalem av Arams kung Resin och Israels kung Pekach, Remaljas son, men de lyckades inte inta staden.

När man vid Davids hov fick höra att Aram hade allierat sig med Efraim, skakade både kungen och hans folk som skogens träd skakas av en storm.

Då sa Herren till Jesaja: ”Ta med dig din son Shear Jashuv[a] och gå ut och möt kung Achas vid slutet av Övre dammens vattenledning på vägen till Valkarfältet. Säg till honom: ’Håll dig bara lugn. Var inte rädd och tappa inte modet för dessa två rykande vedstumpar, Resin med araméerna och Remaljas son, i deras rasande vrede. Aram, Efraim och Remaljas son har gjort upp onda planer mot dig. De säger: ”Vi ska invadera Juda och skapa panik där, dela det mellan oss och göra Taveals son till dess kung.” Men så säger Herren, Herren:

Det ska inte lyckas,
    så ska inte ske,
för Damaskus härskar över Aram,
    och Resin över Damaskus.
Inom sextiofem år ska Efraim också vara krossat som folk.
    Samaria härskar över Efraim,
och Remaljas son över Samaria.
    Om ni inte står fasta i tron
kan ni inte bestå.’ ”

Immanuel – Gud med oss

10 Herren talade igen till kung Achas:

11 ”Be Herren, din Gud, om ett tecken, nerifrån dödsriket eller uppifrån höjden.” 12 Men Achas sa: ”Jag vill inte be, jag vill inte pröva Herren.” 13 Då sa Jesaja: ”Lyssna, Davids ätt! Är det inte nog att ni sätter människors tålamod på prov? Ska ni också pröva min Guds tålamod? 14 Därför ska Herren själv ge er ett tecken. Jungfrun[b] ska bli med barn och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel. 15 Grädde och honung ska han äta tills han lärt sig att förkasta det onda och välja det goda. 16 För innan pojken har lärt sig att förkasta det onda och välja det goda, ska det land ödeläggas vars två kungar du är så rädd för. 17 Herren ska genom kungen av Assyrien låta sådana tider komma över dig och ditt folk och din fars familj, som inte förekommit sedan Efraim bröt upp från Juda.”

18 Den dagen ska Herren locka hit flugorna längst bort vid änden av Egyptens floder och bina i Assyrien. 19 De ska allesammans komma och slå sig ner i djupa raviner och klippskrevor, i de törniga snåren och vid vattenhålen. 20 Då ska Herren med en hyrd rakkniv från andra sidan Eufrat, Assyriens kung, raka av allt hår på huvudet och benen och skära bort även skägget. 21 Då ska var och en bara kunna föda upp en ko och två får. 22 Men man kommer att få så mycket mjölk att man kan leva av grädden. Ja, alla som blir kvar i landet ska leva av grädde och honung. 23 Då ska det ske att där det nu finns tusen vinstockar, värda tusen siklar[c] silver, ska det bara finnas tistlar och törne kvar. 24 Med pilar och båge ska man gå dit, för hela landet är täckt av tistel och törne. 25 På alla de berg där man nu arbetar med hacka ska man inte längre kunna gå av fruktan för tistel och törne. Där ska man släppa korna på bete och låta fåren trampa.

Footnotes

  1. 7:3 Betyder En rest vänder om.
  2. 7:14 Det hebreiska ordet betyder i första hand den unga kvinnan och syftar på en flicka som kan eller ska gifta sig, men det kan också syfta på en kvinna fram tills att hon får sitt första barn. En god, ogift kvinna var en jungfru, vilket motiverar den översättningen. Så står det också i Septuaginta mer preciserat jungfrun, som evangelierna senare visar var fallet med Maria, Jesus mor. Immanuel betyder Gud med oss.
  3. 7:23 En sikel motsvarade ca 12 gram.