Sions frälsning

62 (A) För Sions skull

        vill jag inte tiga,
    för Jerusalems skull
        vill jag inte unna mig någon ro
    förrän dess rättfärdighet
        går upp som solens sken
    och dess frälsning
        som ett brinnande bloss.
(B) Folken ska se din rättfärdighet
        och alla kungar din härlighet.
    Du ska få ett nytt namn,
        som Herrens mun ska bestämma.
(C) Du ska vara en härlig krona
        i Herrens hand,
    ett kungligt diadem
        i din Guds hand.
(D) Du ska inte mer kallas
        "den övergivna",[a]
    ditt land ska inte mer kallas
        "ödemark",
    utan du ska heta "min kära"[b]
        och ditt land "den äkta hustrun",
    för Herren har dig kär,
        ditt land har fått sin äkta man.
(E) För som när en ung man
    gifter sig med en jungfru,
        så ska dina barn gifta sig med dig,
    och som en brudgum
        jublar över sin brud,
            så ska din Gud jubla över dig.

(F) På dina murar, Jerusalem,
        har jag ställt väktare.
    Varken dag eller natt
        får de någonsin tystna.
    Ni som ropar till Herren,
        unna er ingen ro,
(G) och ge honom ingen ro
        förrän han upprättar Jerusalem
    och gör det till en lovsång
        på jorden.
(H) Herren har lovat med ed
    vid sin högra hand
        och sin starka arm:
    Jag ska inte mer ge din säd
        som mat åt dina fiender,
    och främlingar ska inte dricka
        ditt nya vin,
            frukten av din möda.
De som samlar in säden
        ska få äta den och lova Herren,
    och de som skördar vinet
        ska få dricka det
            på min helgedoms förgårdar[c].

10 (I) Gå fram, fram genom portarna,
        bana väg för folket!
    Röj, röj en väg
        och rensa bort stenarna,
    res ett baner för folken!
11 (J) Se, Herren förkunnar
        till jordens ände:
    Säg till dottern Sion:
        Se, din frälsning kommer!
    Se, han har med sig sin lön,
        hans segerbyte
            går framför honom.
12 (K) Man ska kalla dem
    "det heliga folket",
        "Herrens återlösta".
    Och du ska kallas
        "den eftersökta",
    "staden som inte
        blir övergiven".

Footnotes

  1. 62:4 den övergivna   Hebr. Asuba, namnet på kung Joshafats drottning (1 Kung 22:42).
  2. 62:4 min kära   Hebr. Hefsi-Ba, drottningens namn under Jesajas tid (2 Kung 21:1).
  3. 62:9 äta … lova … dricka … förgårdar   Tecken på ett upprättat gudstjänstliv (5 Mos 8:10, 14:23).

Bible Gateway Sponsors