Ett nådens år från Herren

61 (A) Herren Guds Ande

        är över mig,
    för Herren har smort mig[a]
        till att förkunna glädjens budskap
            för de ödmjuka[b].
    Han har sänt mig
        att förbinda dem som har
            förkrossade hjärtan,
    att utropa frihet för de fångna
        och befrielse för de bundna,
(B) att förkunna ett nådens år
        från Herren
    och en hämndens dag
        från vår Gud,
    att trösta alla sörjande,
(C) att ge de sörjande i Sion
        huvudprydnad i stället för aska,
    glädjens olja i stället för sorg,
        lovsångsdräkt i stället för
            en modfälld ande.
    Och de ska kallas
        "rättfärdighetens terebinter",
    planterade av Herren
        till hans förhärligande.

(D) De ska bygga upp gamla ruiner,
        upprätta det som förr legat öde.
    De ska bygga upp
        ruinstäderna igen,
    platser som varit öde
        i generation efter generation.
(E) Främlingar ska stå och valla
        era hjordar,
    utlänningar sköta
        era åkrar och vingårdar.
(F) Och ni ska heta "Herrens präster",
    man ska kalla er:
        "Vår Guds tjänare".
    Ni ska få njuta av
        hednafolkens skatter
    och ståta med deras härlighet.
(G) Ni ska få dubbelt igen för er skam,
    och de som förödmjukades
        ska nu jubla över sin del.
    Därför ska de få en dubbel lott
        i sitt land,
    evig glädje ska de få,
(H) för jag, Herren, älskar det rätta
        och hatar orättfärdigt rofferi.
    Jag ska ge dem deras lön i trofasthet
        och sluta ett evigt förbund
            med dem.
Deras släkte ska vara känt
            bland folken,
        deras avkomma bland folkslagen.
    Alla som ser dem ska förstå
        att de är det släkte
            som Herren har välsignat.

10 (I) Jag gläder mig stort i Herren,
        min själ fröjdar sig i min Gud,
    för han har klätt mig
        i frälsningens klädnad
    och svept in mig
        i rättfärdighetens mantel,
    som när brudgummen
        sätter turbanen[c] på sitt huvud,
    som när bruden
        pryder sig med sina smycken.
11 (J) För liksom jorden
        låter sina växter spira fram
    och en trädgård
        låter sin sådd växa upp,
    så ska Herren Gud
        låta rättfärdighet och lovsång
            växa upp inför alla folk.

Footnotes

  1. 61:1 smort mig   Ett uttryck för den helige Ande, beskydd och invigning till tjänst. Smörjelsen gavs till kungar (1 Sam 16:13, 1 Kung 1:39), präster (2 Mos 30:30f) och profeter (1 Kung 19:16, Ps 105:15). Jesus citerade versen (Luk 4:18f) och förklarade att den fått sin uppfyllelse i honom som Messias, den smorde (jfr Apg 10:38 samt 1 Joh 2:20).
  2. 61:1 ödmjuka   Andra handskrifter (Septuaginta): "fattiga".
  3. 61:10 turbanen   Grundtextens ord leder tanken till turbanen som bars av prästerna (2 Mos 29:6).