Add parallel Print Page Options

Sions framtida härlighet

60 Res dig upp, låt ditt ljus lysa!
    Ditt ljus har kommit,
    och Herrens härlighet går upp över dig.
Mörker täcker jorden,
    töcken omger folken,
men över dig ska Herren stråla,
    över dig ska hans härlighet visa sig.
Folken ska vandra i ditt ljus
    och kungar mot glansen av din soluppgång.

”Lyft blicken och se dig omkring!
    De samlas och kommer till dig.
Dina söner kommer från fjärran,
    dina döttrar bärs i famnen.
Du ska se detta och stråla av lycka,
    ditt hjärta ska bäva och bulta.
Havets rikedomar ska föras till dig
    och folkens skatter bli dina.
Väldiga kamelkaravaner ska färdas till dig,
    unga kameler från Midjan och Efa.
    De kommer alla från Saba,
lastade med guld och rökelse,
    och de förkunnar Herrens lov.
Alla Kedars hjordar ska samlas till dig,
    Nevajots baggar ska stå till din tjänst.
Jag ska ta emot dem som offer på mitt altare
    och mitt tempels härlighet ska bli ännu större.

Vilka är det som kommer flygande som ett moln,
    som duvor till sina bon?
Det är kustländernas fartyg som närmar sig,
    med skeppen från Tarshish i täten,
för att hämta dina söner långt bortifrån.
    De har med sig sitt silver och guld
till ära för Herren, din Gud,
    Israels Helige, han som förhärligar dig.

10 Främlingar ska bygga upp dina murar,
    och deras kungar ska betjäna dig.
För jag slog dig i min vrede,
    men i min nåd ska jag vara barmhärtig mot dig.
11 Dina portar ska alltid vara öppna,
    varken dag eller natt ska de stängas,
så att folkens rikedomar kan föras till dig
    och deras kungar ledas dit in.
12 Det folk och det rike
    som inte tjänar dig
kommer att gå under och förintas.

13 Libanons härlighet ska komma till dig,
    cypress, alm och pinje,
för att pryda platsen för min helgedom,
    och jag ska göra platsen för mina fötter härlig.
14 Dina förtryckare ska komma och buga sig för dig,
    de som föraktat dig ska falla ner för dina fötter.
De ska kalla dig Herrens stad
    och Israels Heliges Sion.

15 Efter att ha varit övergiven och hatad
    så att ingen ville ta vägen genom dig,
ska jag låta dig bli till evig stolthet,
    till glädje för alla generationer.
16 Du ska dia folkens mjölk
    och ammas vid kungabröst,
och du ska förstå att jag, Herren, är din räddare
    och Jakobs mäktige är din befriare.
17 Jag ska byta ut ditt koppar mot guld,
    ditt järn mot silver,
ditt trä mot koppar
    och dina stenar mot järn.
Jag ska göra friden till din överhet
    och rättfärdigheten till din härskare.
18 Man ska inte mer höra om våld i ditt land
    eller förödelse och ödeläggelse inom dina gränser.
Dina murar ska du kalla ’räddning’
    och dina portar ’lovsång’.
19 Solen ska inte mer vara ditt ljus om dagen
    och månen inte lysa över dig med sitt sken.
Herren ska vara ditt eviga ljus,
    din Gud ska vara din härlighet.
20 Din sol ska aldrig gå ner,
    din måne aldrig avta,
för Herren är ditt eviga ljus.
    Din sorgetid är över.
21 Alla i ditt folk ska vara rättfärdiga,
    och de ska för evigt äga landet.
De är ett skott som jag har planterat,
    jag har gjort dem
    för att visa min härlighet.
22 Av den minste ska det bli en skara på tusen,
    av den ringaste blir det ett mäktigt folk.
Jag, Herren, ska låta detta ske snabbt,
    när tiden är inne.