Profetens kallelse

(A) Året då kung Ussia dog[a] såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. (B) Serafer[b] stod ovanför honom, var och en hade sex vingar: Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. (C) Och den ene ropade till den andre:

"Helig, helig, helig
        är Herren Sebaot!
    Hela jorden är full
        av hans härlighet."

(D) Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset fylldes av rök[c]. (E) Då sade jag:

"Ve mig, jag förgås!
    För jag är en man med orena läppar
        och jag bor bland ett folk
            med orena läppar,
    och mina ögon har sett Kungen,
        Herren Sebaot."

Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. (F) Med det rörde han vid min mun och sade:

"När detta har rört vid dina läppar
    är din skuld borttagen
        och din synd försonad."

Och jag hörde Herrens röst. Han sade: "Vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare?" Då sade jag: "Här är jag, sänd mig!" (G) Han sade: "Gå och säg till detta folk:

Ni ska höra och höra
        men inte förstå,
    och ni ska se och se
        men inte fatta.[d]
10 (H) Förhärda detta folks hjärta,
    gör deras öron döva
        och deras ögon blinda,
    så att de inte ser med sina ögon
        eller hör med sina öron
            eller förstår med sitt hjärta
    och vänder om och blir botade."

11 (I) Då frågade jag: "Hur länge, Herre?" Han svarade:

"Tills städerna blir öde
        och ingen bor i dem,
    husen blir utan folk
        och landet ligger öde
            och övergivet.
12 (J) Herren ska sända folket långt bort,
    och ödsligheten ska bli stor i landet.
13 När bara en tiondel är kvar i det,
        ska även den ödeläggas.
    Men liksom en terebint eller en ek
        lämnar kvar en stubbe
            när den fälls,
    ska den stubben vara
        en helig säd."

Footnotes

  1. 6:1 Året då kung Ussia dog   Ca 740 f Kr (se 2 Krön 26:21f), början till en tid av omvälvningar. Samma år blev den fientlige Peka kung i nordriket Israel (7:1, 2 Kung 15:27f), och Assyriens kung Tiglat-Pileser III påbörjade sin expansion västerut in i Syrien (jfr 7:20, 8:7).
  2. 6:2 Serafer   Betyder "brinnande" (jfr vers 6).
  3. 6:4 fylldes av rök   Förknippades med Guds härlighet (jfr 4:5, 2 Mos 40:35, 1 Kung 8:10f).
  4. 6:9f Citeras av Jesus i Matt 13:14f, Mark 4:12, Luk 8:10, av Paulus i Apg 28:25f, Rom 11:8 och av Johannes i Joh 12:40.

Bible Gateway Sponsors