Synd, bekännelse och frälsning

59 (A) Se, Herrens hand är inte

        för kort för att frälsa,
    hans öra är inte
        för dövt för att höra.
(B) Nej, det är era missgärningar
        som skiljer er från er Gud,
    era synder döljer
        hans ansikte för er
    så att han inte hör er.
(C) För era händer är fläckade av blod,
        era fingrar av skuld.
    Era läppar talar lögn,
        er tunga bär fram ondska.
(D) Ingen ropar efter rättfärdighet,
        ingen dömer med sanning.
    De litar till tomhet och talar lögn,
        de går havande med olycka
            och föder fördärv.
De kläcker ormägg
        och väver spindelnät.
    Den som äter av deras ägg dör,
        och krossas ett
            kommer det ut en orm.
(E) Deras spindelnät
        duger inte till kläder,
    de kan inte skyla sig själva
        med vad de tillverkat.
    Deras verk är ondskans verk,
        deras händer utövar våld.
(F) Deras fötter rusar
        till det som är ont,
    de är snabba
        att spilla oskyldigt blod.
    Deras tankar är fördärvets tankar,
        förödelse och elände
            råder på deras vägar.[a]
Fridens väg känner de inte,
        rätten följer inte i deras spår.
    De går krokiga stigar,
        ingen som vandrar dem
            vet vad frid är.

Därför är rättvisan fjärran från oss,
        rättfärdigheten når oss inte.
    Vi väntar på ljus,
        men här råder mörker,
    på solsken,
        men vi vandrar i dunkel.
10 (G) Vi famlar som blinda längs väggen,
        famlar som om vi inte hade ögon.
    Vi stapplar mitt på dagen
        som vore det skymning.
    Bland de friska[b] är vi som döda.
11 (H) Vi brummar alla som björnar
        och kuttrar sorgset som duvor.
    Vi väntar på rättvisa,
        men den kommer inte,
    efter frälsning,
        men den är fjärran från oss.

12 (I) Våra brott inför dig är många,
        våra synder vittnar mot oss.
    Våra brott följer med oss,
        vi känner våra missgärningar.
13 (J) Vi har gjort uppror
        och förnekat Herren,
    vi har vänt vår Gud ryggen.
    Vi har talat förtryck och avfall,
        tänkt ut och fört fram
    lögnaktiga ord från våra hjärtan.
14 (K) Rättvisan trängs tillbaka,
        rättfärdigheten står långt borta,
    för sanningen vacklar på torget,
        det som är rätt
            kan inte komma fram.
15 (L) Sanningen har försvunnit,
    och den som undviker det onda
            blir plundrad.

Detta såg Herren,
    och han var missnöjd med
        att det inte fanns någon rättvisa.
16 (M) Han såg att ingen steg fram,
    han var förundrad
        över att ingen grep in.
    Då hjälpte honom hans egen arm,
        och hans rättfärdighet
            stödde honom.
17 (N) Han klädde sig i rättfärdighet
        som pansar
    och satte frälsningens hjälm
        på sitt huvud.
    Han klädde sig i hämndens dräkt
        som klädsel
    och svepte sig i lidelse
        som en mantel.
18 Efter deras gärningar
        ska han löna dem,
    med vrede över hans motståndare,
        hämnd över hans fiender.
    Han ska löna kustländerna
        för vad de har gjort.
19 (O) Så ska man frukta Herrens namn
        i väster
    och hans härlighet
        där solen går upp.
    När fienden bryter fram
        som en flod,
    ska Herrens Ande
        driva honom på flykten.
20 (P) Återlösaren ska komma till Sion
    och till dem i Jakob som vänder om
        från sitt uppror,
    säger Herren.[c]

21 (Q) Detta är mitt förbund med dem, säger Herren: Min Ande som är över dig och mina ord som jag har lagt i din mun ska inte vika ur din mun eller ur dina barns eller barnbarns mun, från nu och till evig tid, säger Herren.

Footnotes

  1. 59:7f Citeras av Paulus i Rom 3:15f.
  2. 59:10 de friska   Grundtexten svårtolkad.
  3. 59:20 Citeras av Paulus i Rom 11:26f som profetia om Messias.