Add parallel Print Page Options

Rätt fasta och sabbat

58 ”Ropa ut det så högt du kan,
    låt din röst ljuda som en trumpetstöt!
Förklara för mitt folk deras brott,
    för Jakobs släkt deras synder.
Varje dag söker de mig
    och vill få kunskap om mina vägar,
som om de vore ett folk som handlar rättfärdigt
    och inte överger sin Guds beslut.
De ber mig om rättfärdiga domslut
    och verkar angelägna om att leva nära Gud.
’Varför har vi fastat,
    när du inte ser det?
Varför förödmjukar vi oss,
    när du inte lägger märke till det?’

På fastedagen gör ni det som behagar er,
    och ni utnyttjar dem som arbetar för er.
Ni fastar under bråk och gräl,
    ni slåss på ett skamligt sätt med knytnävar.
Så som ni fastar idag
    blir inte er bön hörd i höjden.
Skulle det här vara en sådan fasta som jag vill ha,
    en dag när man späker sig,
böjer huvudet som ett strå
    och ligger i säck och aska?
Är det vad du kallar för fasta,
    en dag som behagar Herren?

Nej, den fasta jag vill ha är
    att du lossar orättvisa bojor,
    löser okets band,
    befriar de förtryckta,
    bryter sönder alla ok.
Dela din mat med den hungrige,
    erbjud den fattige och hemlöse husrum,
    ser du någon som saknar kläder, så klä honom,
    vänd inte ryggen åt dina egna!
Då ska ditt ljus bryta fram som gryningen,
    och dina sår ska läkas.
Din rättfärdighet ska gå framför dig,
    och Herrens härlighet som skydd bakom dig.
Då ska Herren svara när du ropar,
    och när du ber om hjälp,
säger han:
    ’Ja, här är jag.’

Om du slutar upp med allt slags förtryck,
    upphör med hån och förtal,
10 om du ger den hungrige mat
    och mättar den nödlidande,
då ska ditt ljus gå upp i mörkret,
    och din natt ska bli som den ljusaste dag.
11 Herren ska alltid leda dig,
    mätta dig i ödemarken
och ge styrka åt benen i din kropp.
    Du ska bli som en välvattnad trädgård,
som en källa där vattnet aldrig tar slut.
12     Dina ättlingar ska bygga upp uråldriga ruiner på nytt,
du ska återupprätta de gångna generationernas grunder,
    och du ska kallas
den som murar igen sprickorna,
    ’den som gör det nedrivna beboeligt’.

13 Om du på sabbaten avstår från
    att göra vad du har lust med på min heliga dag,
om du ser sabbaten som en glädje,
    Herrens heliga dag, värd att ära,
om du ärar den och inte följer dina egna önskningar,
    inte gör vad du har lust till och avstår från tanklöst prat,
14 då ska Herren själv bli din glädje.
    Då ska jag föra dig fram över landets höjder,
så att du får leva av din förfader Jakobs egendom.” Herren har talat.