11 (A) Men de är glupska hundar,
        de blir aldrig mätta.
    Och de ska vara herdar,
        de som inget förstår!
    Alla går sin egen väg,
        var och en söker sin egen fördel,
            allesammans.

Read full chapter