Inbjudan till dem som törstar

55 (A) Hör, alla ni som törstar,

        kom till vattnet!
    Och ni som inte har pengar,
        kom och köp säd och ät!
    Ja, kom och köp säd utan pengar
        och vin och mjölk för ingenting.
(B) Varför ger ni pengar
        för det som inte är bröd,
    era inkomster
        för det som inte mättar?
    Hör på mig, så får ni äta gott
        och er själ njuta av feta rätter.
(C) Vänd ert öra hit och kom till mig!
        Hör, så får er själ leva!
    Jag vill sluta ett evigt förbund
        med er,
    den trofasta nåd
        som jag lovade David.[a]
(D) Se, honom har jag satt
    till ett vittne för folken,
        till en furste och ledare för folken.
Du ska kalla på ett folk
        du inte känner,
    ett hednafolk som inte känner dig
        ska skynda till dig
    för Herren din Guds skull,
        Israels Helige,
    för han har förhärligat dig.

(E) Sök Herren
        medan han låter sig finnas,
    åkalla honom medan han är nära.
(F) Den ogudaktige ska lämna sin väg,
        den orättfärdige sina tankar
    och vända om till Herren,
        så ska han förbarma sig
            över honom,
    och till vår Gud,
        för han vill gärna förlåta.

(G) Mina tankar är inte era tankar,
    och era vägar är inte mina vägar,
        säger Herren.
(H) Nej, liksom himlen
        är högre än jorden,
    så är mina vägar högre än era vägar
        och mina tankar högre än
            era tankar.
10 Liksom regnet och snön
        faller från himlen
    och inte återvänder dit
        utan vattnar jorden
    så att den blir fruktbar och grönskar
        och ger säd till att så
            och bröd till att äta,[b]
11 (I) så ska det vara med ordet
        som går ut från min mun.
    Det ska inte komma tillbaka
        till mig förgäves
    utan att ha gjort vad jag vill
        och utfört vad jag sänt det till.

12 (J) Med glädje ska ni dra ut,
        i frid ska ni föras fram.
    Bergen och höjderna
        ska brista ut i jubel inför er,
    markens alla träd
        ska klappa i händerna.
13 (K) I stället för törnsnår
        ska cypresser växa upp,
    i stället för nässlor
        ska myrten växa upp.
    Det ska bli till ära för Herren,
        ett evigt tecken
            som inte ska utplånas.

Footnotes

  1. 55:3 den trofasta nåd som jag lovade David   Messiaslöftet i 2 Sam 7:12f (särskilt vers 14-15). Citeras av Paulus i Apg 13:34 som profetia om Messias.
  2. 55:10 Citeras av Paulus i 2 Kor 9:10.