Inbjudan till dem som törstar

55 Hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet,
och ni som inte har pengar,
    kom hit och köp säd och ät.
Ja, kom hit och köp säd utan pengar
    och för intet både vin och mjölk.
Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd,
era inkomster för det som inte kan mätta?
Hör på mig, så skall ni få äta gott
    och njuta av utsökt mat.
Böj ert öra hit och kom till mig!
    Hör, så får er själ leva!
Jag vill sluta med er ett evigt förbund:
Ni skall få den trofasta nåd som jag lovade David.
Se, honom har jag satt till ett vittne för folken,
till en furste och ledare för folken.
Du skall kalla på ett folk
    du inte känner,
ett hednafolk som inte känner dig
    skall skynda till dig
för Herrens, din Guds, skull,
    för Israels Heliges skull,
ty han har förhärligat dig.

Sök Herren medan han låter sig finnas,
åkalla honom medan han är nära.
Den ogudaktige må överge sin väg,
    den orättfärdige sina tankar
och vända om till Herren,
    så skall han förbarma sig över honom,
och till vår Gud,
    ty han skall ge mycken förlåtelse.

Mina tankar är inte era tankar,
    och era vägar är inte mina vägar, säger Herren.
Nej, så mycket som himlen är högre än jorden,
så mycket är mina vägar högre än era vägar
och mina tankar högre än era tankar.
10 Liksom regnet och snön faller från himlen
och inte återvänder dit,
    förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar
och ger säd till att så
    och bröd till att äta,
11 så skall det vara med ordet
    som går ut från min mun.
Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig
utan att ha verkat vad jag vill,
    och utfört det vartill jag har sänt ut det.

12 Med glädje skall ni dra ut,
    i frid skall ni föras fram.
Bergen och höjderna skall brista ut i jubel inför er,
alla markens träd skall klappa i händerna.
13 Där nu törnsnår finns
    skall cypresser växa upp,
där nässlor står
    skall myrten växa upp.
Detta skall bli Herren till ära,
    ett evigt tecken som inte skall utplånas.

Bible Gateway Sponsors