Add parallel Print Page Options

Israels synd och Herrens lydige tjänare

50 Så säger Herren:

”Var är skilsmässobrevet,
    genom vilket jag försköt er mor?
Eller till vilken av mina fordringsägare
    fick jag sälja er?
Nej, ni såldes för era synders skull,
    och er mor försköts för era överträdelser.
Varför var ingen där när jag kom?
    Varför svarade ingen när jag ropade?
Är min arm för kort för att befria er?
    Har jag inte makt att hjälpa?
Jag kan befalla havet och det torkar ut,
    och förvandla floderna till öken.
Fisken ruttnar av brist på vatten
    och dör av törst.
Jag klär himlen i mörker
    och höljer den i sorgdräkt.”

Herren, Herren har gett mig lärdomens ord
    så att jag vet hur jag ska stödja den trötte.
Varje morgon väcker han mig
    till att lyssna på lärjungavis.
Herren, Herren har fått mig att lyssna,
    och jag har inte varit upprorisk,
    jag har inte vänt mig bort.
Jag böjde min rygg mot dem som slog mig
    och vände ansiktet mot dem som ryckte mig i skägget.
Jag gömde inte mitt ansikte
    för hån och spott.
Därför att Herren, Herren hjälper mig,
    känner jag mig inte förödmjukad.
Jag har gjort mitt ansikte hårt som flinta,
    och jag vet att jag inte kommer att bli sviken.
Han som rättfärdiggör mig är nära.
    Vem kan gå till rätta med mig?
    Låt oss mötas!
Vem är min motpart?
    Låt honom träda fram!
Herren, Herren hjälper mig.
    Vem kan döma mig?
De ska alla slitas ut som klädesplagg,
    som malätna kläder.

10 Vem bland er fruktar Herren
    och lyder hans tjänare?
Om någon vandrar i mörker utan någon strimma av ljus,
    låt då denne lita på Herren
och förtrösta på sin Gud!
11     Men ni, som gör upp eld
och förser er med brinnande pilar,
    gå genom lågorna av er egen eld
och era brinnande pilar!
    Detta är vad min hand ska ge er,
och ni kommer att ligga i plågor.