Israels befrielse trots upproriskhet

48 (A) Hör detta, ni av Jakobs hus,

    ni som är uppkallade
        efter Israels namn
            och flöt fram ur Juda källa,
    ni som svär vid Herrens namn
        och bekänner er till Israels Gud,
    men inte i sanning och rättfärdighet.
(B) För de kallar sig
        efter den heliga staden
    och stöder sig på Israels Gud,
        vars namn är Herren Sebaot.

(C) Det som har hänt förut,
        det har jag förkunnat
            för längesedan.
    Det var förutsagt av min mun,
        jag lät er höra om det.
    Plötsligt satte jag det i verket,
        och det inträffade.
(D) Eftersom jag visste att du är hård,
    med en nacke av järn
        och en panna av koppar,
förkunnade jag det för längesedan.
    Innan det hände
        lät jag dig höra om det,
    för att du inte skulle kunna säga:
        "Min avgud har gjort det,
    min skurna och gjutna gudabild
        har befallt det."
Du har hört det,
    och nu ser du alltsammans.
        Vill ni inte erkänna det?
    Nu låter jag dig höra om nya ting,
        fördolda ting
            som du inte visste om.
Först nu har de skapats, inte förr.
    Du har inte hört om dem
        förrän i dag,
    för att du inte skulle kunna säga:
        "Det visste jag redan."
Du fick varken höra eller veta det,
    på den tiden var dina öron
        inte öppnade.
    Jag visste ju hur trolös du var,
        att du kallades syndare
            från moderlivet.

Men för mitt namns skull
        håller jag tillbaka min vrede,
    för min äras skull är jag tålmodig
        så att du inte blir utrotad.
10 (E) Se, jag har luttrat dig,
        men inte fått något silver[a].
    Jag har prövat dig i lidandets ugn.
11 (F) För min egen skull,
        för min egen skull gör jag det,
    för hur skulle jag kunna
        låta mitt namn bli ohelgat?
    Jag ger inte min ära åt någon annan.

12 (G) Hör på mig, Jakob,
        du Israel som jag har kallat.
    Jag Är.
        Jag är den förste,
            jag är också den siste.
13 (H) Min hand har lagt jordens grund,
    min högra hand
        har spänt ut himlen.
    Jag kallade på dem, då stod de där.
14 (I) Samla er, ni alla, och hör:
    Vem av de andra
        har förutsagt detta,
    att mannen som Herren älskar
        ska utföra hans vilja mot Babel[b]
    och vara hans arm mot kaldeerna?
15 (J) Jag, jag har talat det,
        jag har också kallat honom.
    Jag har fört honom fram,
        och han ska ha framgång
            på sin väg.

16 (K) Kom till mig och hör detta:
    Från första stund har jag talat
        helt öppet.
    När tiden kom att det skulle ske,
        då var jag där.
    Och nu har Herren Gud
        sänt mig och sin Ande.
17 (L) Så säger Herren din återlösare,
        Israels Helige:
    Jag är Herren din Gud
        som lär dig vad nyttigt är,
    som leder dig på vägen
        du ska vandra.
18 (M) Tänk om du hade lyssnat
        på mina bud!
    Då skulle din frid bli som en flod
        och din rätt
            som havets vågor.
19 (N) Dina barn skulle bli som sanden,
    din livsfrukt
        som de oräkneliga sandkornen.
    Deras namn skulle aldrig utrotas
        eller utplånas ur min åsyn.

20 (O) Dra ut från Babel,
        fly från kaldeerna!
    Förkunna det med fröjderop,
        ropa ut det,
    för ut det till jordens ände, säg:
        "Herren har återlöst
            sin tjänare Jakob!
21 (P) De led ingen törst
    när han förde dem
        genom öknarna,
    för han lät vatten strömma fram
        ur klippan åt dem.
    Han klöv klippan
        så att vatten flödade."

22 (Q) Det finns ingen frid
    för de ogudaktiga, säger Herren.

Footnotes

  1. 48:10 inte fått något silver   Annan översättning: "inte som silver". Silver renades i smältugn.
  2. 48:14 utföra hans vilja mot Babel   Koresh (44:28) uppfyllde profetior mot Babel (Jer 50-51, Dan 5:24f).