Add parallel Print Page Options

Israels trolöshet och befrielse

48 Hör detta, Jakobs släkt,
    ni som bär namnet Israel
och härstammar från Juda,
    ni som svär vid Herrens namn
och bekänner er till Israels Gud,
    men inte i sanning och rättfärdighet.
De uppkallar sig efter den heliga staden
    och stöder sig på Israels Gud,
    vars namn är härskarornas Herre.
Det som tidigare hände
    hade jag talat om i förväg för länge sedan,
förutsagt det, tillkännagett det.
    Plötsligt agerade jag, och det skedde.
Jag vet att du är hård.
    Din nacke är av järn
    och din panna av koppar.
Därför förutsade jag det för så länge sedan,
    talade om det innan det skedde,
så att du inte skulle kunna säga:
    ’Min avgud gjorde det.
    Min skurna och gjutna gudabild gav befallning om det!’
Du har hört detta och kan se det.
    Erkänner ni det inte?

Nu vill jag förkunna nya ting för dig,
    hemligheter som du inte vetat om.
De har skapats nu, inte för länge sedan.
    Du har inte hört om dem förrän idag,
för att du inte ska kunna säga:
    ’Det här visste jag!’
Du fick inget höra och inget veta,
    du hade inget öppet öra.
Jag visste hur trolös du var,
    du kallades upprorsmakare alltsedan du föddes.
Men för mitt namns skull håller jag tillbaka min vrede,
    för min äras skull behärskar jag mig
    och utplånar dig inte.
10 Jag renade dig men fann inget silver.
    Jag prövade dig i lidandets ugn.
11 För min egen skull,
    ja, just för min egen skull, agerar jag,
för hur skulle jag kunna låta mig vanhelgas?
    Min ära ger jag inte till någon annan.

12 Lyssna på mig, Jakob,
    Israel, som jag har kallat!
Jag är Gud.
    Jag är den förste, och jag är den siste.
13 Det var min hand som lade jordens grund,
    och min högra hand bredde ut himlarna.
När jag kallade på dem stod de där.

14 Kom samman, ni alla, och lyssna!
    Vem av dessa har förutsagt det här,
att den som Herren älskar
    ska fullfölja hans plan
    mot Babylon och mot kaldéerna?
15 Jag, jag har talat detta.
    Jag har kallat honom och fört fram honom,
    och han ska ha framgång.

16 Kom närmare och lyssna till detta:

Från första början har jag talat öppet,
    och när tiden var inne för något att äga rum, var jag där.
Och nu har Herren, Herren sänt mig
    och sin Ande.”[a]

17 Så säger Herren, din befriare[b], Israels Helige:
    ”Jag är Herren, din Gud,
som vill undervisa dig om ditt eget bästa
    och leda dig på den väg där du ska vandra.
18 Om du ändå hade lyssnat till mina bud!
    Då skulle du ha upplevt en ström av frid
    och rättfärdighet lik havets vågor.
19 Då skulle dina ättlingar ha blivit som sanden,
    din avkomma som sandkornen.
Deras namn skulle aldrig utplånas
    utan bestå inför mig.”

20 Lämna Babylon,
    fly från Kaldéen!
Förkunna det med glädjerop,
    gör det känt för jordens alla hörn.
    Säg: ”Herren har befriat sin tjänare Jakob.”
21 De behövde inte vara törstiga
    när han förde dem genom öknarna,
för han lät vatten flöda ur klippan,
    han klöv klippan, så att vatten forsade fram.

22 ”Men för de gudlösa finns det ingen frid, säger Herren.

Footnotes

  1. 48:16 Det är inte säkert vem som talar här. Hittills är det fortfarande Herren eller Jesaja själv börjar tala här.
  2. 48:17 Se 4 Mos 35:12 med not.