Babels gudar faller

46 (A) Bel sjunker ner,

        Nebo[a] måste böja sig,
    deras bilder läggs på djur
        och boskap.
    De som ni bar på är en belastning,
        en börda för den trötte.
(B) Tillsammans sjunker de ihop
        och böjer sig.
    De kan inte rädda bördan,
        de måste själva gå i fångenskap.

(C) Så hör på mig, ni av Jakobs hus,
        alla ni som är kvar av Israels folk,
    ni som har varit lagda på mig
        från moderlivet,
    burna av mig ända från
        modersskötet.
(D) Jag Är densamme tills ni blir gamla,
    och jag ska bära er
        ända tills ni blir grå.
    Jag har gjort det förut[b],
        och jag kommer att lyfta,
            bära och rädda er.
(E) Med vem vill ni likna
        och jämföra mig?
    Med vem vill ni jämställa mig,
        så att vi skulle vara lika?

(F) Man skakar ut guld ur börsen
        och väger upp silver på vågen.
    Man lejer en guldsmed
        för att göra det till en gud,
    som man faller ner för och tillber.
(G) Man lyfter upp den på axeln,
    bär bort den och sätter ner den
        på dess plats.
    Där står den
        och kan inte gå därifrån.
    Ropar någon till den,
        kan den inte svara
            och rädda honom ur hans nöd.
Tänk på detta och fatta mod!
    Ta det till hjärtat, ni upproriska.

(H) Kom ihåg det som hänt
        för länge sedan,
    för jag är Gud,
        och det finns ingen annan Gud,
            ingen som jag.
10 (I) Jag förkunnar från början
        vad som ska komma
    och långt i förväg
        det som inte har skett.
    Jag säger:
        Mitt beslut ska förverkligas,
            allt jag vill kommer jag att göra.
11 (J) Jag kallar på örnen från öster,
    från fjärran land en man
        som verkställer mitt beslut.
    Vad jag talat låter jag ske,
        vad jag beslutat utför jag.
12 Hör på mig, ni självsäkra,
    ni som är fjärran
        från rättfärdighet:
13 (K) Jag låter min rättfärdighet
        komma nära,
    den är inte långt borta,
        min frälsning dröjer inte.
    Jag ger frälsning i Sion,
        min härlighet åt Israel.

Footnotes

  1. 46:1 Bel … Nebo   Babels högste gud Marduk (jfr "Baal") och hans son vishetsguden.
  2. 46:4 gjort det förut   Annan översättning: "gjort er".

Bible Gateway Sponsors