Add parallel Print Page Options

Kyros som Herrens redskap

45 Så säger Herren till sin smorde, Kyros,
    som han har tagit vid högra handen
för att lägga folken under honom,
    för att avväpna kungar
och för att öppna portar för honom,
    som aldrig mer ska stängas.
’Jag ska gå före dig och jämna ut bergen,[a]
    krossa kopparportar
och slå sönder järnbommar.
    Jag ska ge dig skatter
som ligger gömda i mörkret,
    och hemliga rikedomar,
för att du ska förstå att jag
    som kallar dig vid ditt namn
    är Herren, Israels Gud.
För min tjänare Jakobs skull,
    för Israel, min utvalde,
kallade jag dig vid namn
    och gav dig ett hedersnamn,
    fastän du inte känner mig.
Jag är Herren, ingen annan finns,
    utom mig finns ingen Gud.
    Fastän du inte känner mig så ska jag styrka dig,
för att man i hela världen från öster till väster
    ska förstå att det inte finns någon annan än jag.
Jag är Herren, och det finns ingen annan.
    Jag skapar både ljus och mörker.
Jag skapar lycka och olycka.
    Jag, Herren, gör allt detta.’

Låt det regna, himlar där ovan!
    Låt rättfärdighet flöda ur skyarna!
Låt jorden öppna sig, frälsningen bära frukt,
    och rättfärdigheten växa fram.
Jag, Herren, har skapat allt detta.

Ve den som tvistar med sin Skapare,
    den som bara är en av många krukskärvor på marken.
Inte säger väl leran till den som formar den:
    ’Vad gör du?’
Eller säger ditt verk:
    ’Denne har inga händer.’
10 Ve den som säger till sin far:
    ’Vad är det du avlar?’
eller till sin mor:
    ’Vad är det du föder?’ ”

11 Så säger Herren, Israels Helige,
    dess skapare:
”När det gäller det som ska komma,
    ställer ni frågor till mig om mina barn,
eller befaller ni mig
    vad jag ska göra?
12 Det är jag som skapat jorden och människorna på den.
    Med mina händer har jag utbrett himlarna
och gett order till hela dess härskara.
13     Jag har låtit honom[b] uppstå i rättfärdighet,
och jag ska jämna hans väg.
    Han ska bygga upp min stad
och befria mina bortförda,
    utan betalning, utan lön,”
säger härskarornas Herre.

14 Så säger Herren:

”Egyptens rikedomar,
    Kushs handel och Sebas resliga folk
ska överföras till dig,
    alltsammans ska bli ditt.
De ska följa dig som fångar i kedjor
    och falla ner inför dig och be och säga:
’Gud är sannerligen med dig,
    ingen annan finns,
ingen annan är Gud.’ ”

15 Du är sannerligen en dold Gud,
    du Israels räddare.
16 Alla avgudatillverkare ska få skämmas
    och komma i vanära,
    förnedring är vad som väntar dem.
17 Men Israel kommer att räddas av Herren,
    han räddar dem för evigt.
Ni kommer aldrig någonsin
    att hamna i skam eller vanära.

18 Så säger Herren som skapat himlarna,
    han som är Gud,
som formade jorden,
    gjorde den, grundlade den,
    skapade den,
inte till att vara tom utan bebodd:
    ”Jag är Herren, och det finns ingen annan.
19 Jag har inte talat i hemlighet,
    någonstans i ett mörkt land,
inte uppmanat Jakobs ättlingar
    att söka mig i tomheten.
Jag är Herren,
    vad jag talar är rättfärdigt och sant,
    mina ord är att lita på.

20 Samlas här, kom hit, kom samman,
    ni som räddats bland folken!
De som bär omkring på trägudar
    och ber till en gud som inte kan hjälpa dem
    är utan vett.
21     Berätta, lägg fram vad ni har att säga,
rådgör med varandra.
    Vem har förutsagt detta i en gången tid,
berättat det för länge sedan?
    Är det inte jag, Herren?
Det finns ingen annan Gud än jag,
    en rättfärdig Gud och en räddare.
Ingen annan finns.

22 Vänd er till mig för att bli räddade,
    alla från jordens ändar!
    För jag är Gud, och det finns ingen annan.
23 Jag har svurit vid mig själv,
    rättfärdighetens ord har utgått ur min mun
    och kan aldrig tas tillbaka:
Alla människor ska böja knä inför mig,
    och alla ska komma till mig med sin bekännelse.
24 ’Endast i Herren finns rättfärdighet och styrka,’
    ska man säga.
Alla som har rasat mot honom
    ska komma inför honom i skam.
25 Genom Herren ska alla Israels ättlingar
    vinna rättfärdighet och seger.”

Footnotes

  1. 45:2 Det hebreiska ordets betydelse är osäker; översättningen är gjord utifrån Septuaginta och Jesajarullen från Qumran.
  2. 45:13 Syftar på Kyros.