Add parallel Print Page Options

Den ende Guden

44 Lyssna nu, min tjänare Jakob,
    Israel, som jag har utvalt:
Så säger Herren,
    som skapade dig
och formade dig i moderlivet,
    han som hjälper dig:
Var inte rädd, min tjänare Jakob,
    Jeshurun[a], som jag har utvalt.
Jag ska utgjuta vatten över törstande mark,
    floder över uttorkat land.
Jag ska utgjuta min Ande
    över dina barn
och mina välsignelser
    över dina ättlingar.
De ska växa upp bland gräset,
    som pilträd på en flodstrand.
En ska säga: ’Jag tillhör Herren’,
    en annan bära Jakobs namn,
en tredje ska skriva
    att han är Herrens
och hedras med namnet Israel.”

Så säger Herren, Israels kung och befriare,
    härskarornas Herre:
”Jag är den förste och jag är den siste.
    Det finns ingen annan Gud än jag.
Vem är som jag?
    Låt honom tala om det,
förklara, lägga fram för mig
    vad som hänt sedan jag formade mitt folk i urtiden,
och vad som ska komma.[b]
    Låt dem berätta vad som ska komma att ske.
Var inte förskräckta, var inte rädda!
    Har jag inte förkunnat
och förutsagt detta för länge sedan?
    Ni är mina vittnen.
Finns det någon annan Gud än jag?
    Nej, ingen annan klippa finns, jag vet ingen.”

Avgudarnas meningslöshet

De som bygger avgudar åt sig är ingenting.
    Deras älskade beläten har ingen hjälp att ge.
Deras vittnen ser inget och vet inget,
    de får stå där med skam.
10 Vem gör sig en gud, gjuter en gudabild
    som inte är till någon nytta för honom?
11 Alla hans anhängare ska stå med skam,
    för hantverkarna som gjort dem är själva bara människor.
Låt dem alla samlas och ställa sig där.
    Alla ska de stå där med skam och i skräck.

12 Smeden bearbetar järn vid sitt städ, i glöden,
    och formar det med hammare med all sin kraft.
Han blir hungrig och trött,
    dricker inget vatten och blir matt.[c]
13 Snickaren tar mått med band,
    sätter ut märken med krita
och hugger ut den med stämjärn.
    Han märker ut formen med passare,
formar den som en människa i all hennes glans,
    som sedan kan bo i ett tempel.
14 Man hugger ner cedrar åt sig,
    tar cypress och ek
och låter dem växa bland skogens träd,
    eller planterar ett cederträd som regnet får att växa.[d]
15 Av trädet får man sedan ved
    att värma sig med
    och för att tända en eld för att baka bröd.
Men man gör också en gud som man tillber
    och faller ner inför.
16 Hälften av träet använder man till en brasa
    där man lagar mat och steker kött att mätta sig med,
värmer sig och säger:
    ”Så, nu är jag varm, nu kan jag sitta och se på elden.”
17 Av resten gör man en gud, en avgud,
    som man faller ner för, dyrkar
och ber till och säger:
    ”Rädda mig! Du är min gud!”
18 Dessa vet ingenting, förstår ingenting,
    deras ögon är tillslutna så att de inte kan se,
    liksom deras sinnen så att de inte kan fatta.
19 Ingen tänker efter,
    ingen har vett och förstånd att säga:
”Jag har eldat upp hälften av det
    för att baka bröd på kolen, steka kött och äta.
Skulle jag då av resten göra en avskyvärd avgud?
    Skulle jag falla ner för ett stycke trä?”
20 Den som sätter sin lit till aska lurar sig själv.
    Han kan inte rädda sig själv
eller säga: ”Det som jag har här i min hand är en lögn.”

Guds skaparmakt

21 ”Tänk på detta, Jakob,
    Israel, för du är min tjänare!
Jag har format dig, du är min tjänare, Israel,
    och jag ska inte glömma bort dig.
22 Jag har utplånat dina synder som ett moln,
    dina brott som morgondimman.
Vänd om till mig,
    för jag har friköpt dig.”

23 Sjung av glädje, ni himlar,
    om vad Herren har gjort!
Ropa högt, jordens djup!
    Stäm upp en sång, ni berg,
du skog med alla dina träd,
    för Herren har friköpt Jakob
och visar sig härlig i Israel!

Jerusalem ska bli bebott

24 Så säger Herren, din befriare,
    han som formade dig i moderlivet:

”Jag är Herren
    som har skapat allt,
    som ensam spänt upp himlarna
    och ensam brett ut jorden.
25 Jag är den som tillintetgör de falska profeterna
    och gör spåmännen till dårar,
som förkastar de visas lärdom
    och gör den till dårskap.
26 Men jag verkställer mina tjänares ord
    och fullföljer vad mina sändebud sagt.

Jag säger om Jerusalem:
    ’Det ska bli bebott,’
och om Juda städer:
    ’De ska bli uppbyggda.’
    Jag ska resa upp deras ruiner igen.
27 Jag säger till havsdjupet:
    ’Torka ut!’
    Och jag torkar ut dina floder.
28 Jag säger om Kyros: ’Han är min herde,
    han ska förverkliga allt jag vill.’
Han ska säga om Jerusalem:
    ’Det ska bli uppbyggt,’
och om templet:
    ’Dess grund ska läggas.’

Footnotes

  1. 44:2 Namnets betydelse på hebreiska är rättrådig, Lagens väktare.
  2. 44:7 I versens mittdel är grundtextens innebörd oviss.
  3. 44:12 Grundtextens innebörd är osäker.
  4. 44:14 Vilka träd det är exakt som avses är osäkert.