Add parallel Print Page Options

Bara Herren kan rädda sitt folk

43 Men nu säger Herren,
    han som har skapat dig, Jakob,
    han som har format dig, Israel:
”Var inte rädd,
    för jag har befriat dig.
Jag har kallat dig vid namn,
    och du är min.
När du måste gå genom vatten
    är jag med dig,
eller genom floder,
    ska de inte dränka dig.
När du måste gå genom eld,
    ska du inte bli bränd.
    Lågorna ska inte skada dig.
Jag är Herren, din Gud,
    Israels helige, din räddare.
Jag ger Egypten till lösen för dig,
    och Kush och Seba i utbyte.
Du är dyrbar för mig,
    och jag ärar och älskar dig.
Därför ger jag människor i utbyte mot dig,
    folk i stället för ditt liv.
Var inte rädd, för jag är med dig.
    Jag ska leda dina barn från öster
    och samla dig från väster.
Till norden säger jag: ’Släpp dem!’
    och till södern: ’Håll dem inte kvar!’
För hit mina söner från fjärran
    och mina döttrar från jordens ände,
alla som bekänner mitt namn
    och som jag har skapat till min ära,
    format och gjort.”

Led ut de blinda som ändå har ögon,
    och de döva som har öron.
Alla nationer samlas,
    folken kommer samman.
Vem bland dem har kunnat förutsäga detta,
    eller tala om för oss vad som förut har skett?
Låt dem föra fram sina vittnen, så att de får rätt,
    och de som hör kan säga att det är sant.
10 ”Men ni är mina vittnen, säger Herren,
    min tjänare som jag har utvalt,
för att ni ska känna och tro mig
    och förstå att jag är Gud.
Ingen annan Gud finns gestaltad före mig,
    och ingen kommer att finnas efter mig.
11 Jag är Herren,
    och det finns ingen annan räddare.
12 Det är jag som har uppenbarat, räddat och förkunnat,
ingen främmande gud bland er.
    Ni är mina vittnen,” säger Herren, ”och jag är Gud.
13 Ja, ända från första dagen.
    Ingen kan rycka något ur min hand.
När jag handlar,
    finns ingen som kan hindra det.”

Löfte om seger

14 Så säger Herren,
    er befriare[a], Israels Helige:
”För er skull har jag sänt bud till Babylon
    och ska bryta ner dem alla, som ingenting,
även kaldéerna, i de skepp de varit så stolta över.[b]
15 Jag är Herren, er Helige,
    Israels skapare, er kung.”

16 Så säger Herren,
    som gjorde en väg genom havet,
    en stig genom mäktiga vatten,
17 han som förde ut vagnar och hästar
    och en stark armé.
Där blev de liggande för att aldrig resa sig igen,
    utsläckta, som en släckt veke.
18 ”Glöm det som har varit,
    bli inte kvar i det förgångna.
19 Nu gör jag något nytt.
    Det spirar redan, ser ni det inte?
Jag ska göra en väg genom öknen
    och strömmar i ödemarken.
20 De vilda djuren, schakaler och berguvar, ska prisa mig,
    för av mig får öknen vatten
    så att mitt folk, mina utvalda, kan dricka.
21 Det folk som jag har skapat åt mig
    ska förkunna mitt lov.

22 Men du har inte kallat på mig, Jakob,
    inte tröttat ut dig för min skull, Israel.[c]
23 Du har inte gett mig får som brännoffer
    och inte ärat mig med slaktoffer.
Ändå har jag inte betungat dig med matoffer,
    inte tröttat ut dig med krav på rökelse.
24 Du har inte köpt kalmus åt mig
    eller slösat dina slaktoffers fett på mig.
Nej, du har betungat mig med dina synder,
    tröttat ut mig med dina överträdelser.

25 Jag är den som utplånar dina försyndelser,
    för min egen skull,
    och jag kommer inte mer ihåg dina synder.
26 Påminn mig,
    låt oss gå till rätta med varandra!
Lägg fram din sak,
    så att du kan få rätt.
27 Din stamfader syndade,
    dina talesmän gjorde uppror mot mig.
28 Därför har jag förnedrat dina heliga furstar,
    överlämnat Jakob åt förintelse
    och Israel åt att skymfas.

Footnotes

  1. 43:14 Se 4 Mos 35:12 med not.
  2. 43:14 Grundtexten är svårförståelig och översättningen osäker.
  3. 43:22 Eller: …du har tröttnat på mig, Israel. Här har översättningen hämtat hjälp från Septuaginta och Vulgata.