A A A A A
Bible Book List

Jesaja 42 Svenska Folkbibeln (SFB)

Herrens tjänare

42 Se, min tjänare som jag uppehåller,
min utvalde, i vilken min själ har sin glädje.
Jag har låtit min Ande komma över honom.
Han skall utbreda rätten bland hednafolken.
Han skall inte skria eller ropa,
    inte låta sin röst höras på gatorna.
Ett brutet strå skall han inte krossa,
en tynande veke skall han inte släcka.
Han skall i trofasthet utbreda rätten.
Han skall inte förtröttas eller brytas ner,
förrän han har grundat rätten på jorden.
Havsländerna väntar på hans undervisning.

Så säger Gud, Herren,
    han som har skapat himlen och spänt ut den,
han som har utbrett jorden med allt som växer där,
han som har givit liv åt folket som bor där
och ande åt dem som vandrar på den.
Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet,
jag skall hålla dig i handen.
    Jag skall bevara dig
och göra dig till ett förbund för folket,
till ett ljus för hednafolken,
för att du skall öppna blinda ögon
    och föra fångar ut ur fängelset,
ur fångenskapen dem som sitter i mörker.
Jag är Herren, det är mitt namn.
    Jag ger inte min ära åt någon annan
eller mitt lov åt avgudabilder.
Se, vad jag förut förkunnade har kommit.
Nu förkunnar jag nya ting,
    innan de visar sig låter jag er höra om dem.

En ny sång

10 Sjung till Herren en ny sång,
    sjung hans lov från jordens ände,
ni som far på havet och allt som finns i det,
ni havsländer med era invånare.
11 Höj din röst, du öken med dina städer,
ni byar där Kedar bor.
    Jubla, ni klippornas invånare,
ropa från bergens toppar.
12 Ge Herren ära,
    förkunna hans lov i havsländerna.

Herren skall gripa in

13 Herren drar ut som en hjälte,
    han eggar upp sig med en stridsmans iver.
Han ropar högt, han ger upp ett härskri
och visar sin makt mot sina fiender.
14 Under lång tid har jag tigit,
    jag höll mig stilla, jag lade band på mig.
Men nu skall jag skrika som en barnaföderska,
jag skall flämta och flåsa på samma gång.
15 Jag skall ödelägga berg och höjder
och låta allt gräs på dem torka bort.
    Jag skall göra strömmar till land
och låta sjöar torka ut.
16 De blinda skall jag leda på en väg som de inte känner,
på okända stigar skall jag föra dem fram.
Jag skall göra mörkret framför dem till ljus
och det som är ojämnt till jämn mark.
Detta är vad jag skall göra,
    och jag skall inte överge dem.
17 Men de som förtröstar på skurna avgudabilder
och som säger till gjutna beläten:
    "Ni är våra gudar",
de skall vika tillbaka och stå där med skam.

Israels barn är blinda och döva

18 Ni som är döva, hör,
    ni som är blinda, skåda och se.
19 Vem är så blind som min tjänare
    och så döv som min budbärare som jag sänder i väg?
Vem är så blind som min förtrogne,
så blind som Herrens tjänare?
20 Du har sett mycket, men inte tagit vara på det,
fastän öronen är öppna, lyssnar ingen.
21 Det behagade Herren för hans rättfärdighets skull
att låta sin undervisning komma till makt och ära.
22 Men detta är ett plundrat och skövlat folk.
De ligger alla bundna i hålor,
    i fängelser hålls de gömda.
De har lämnats ut till plundring
    utan att någon räddar,
till plundring utan att någon säger:
    "Ge tillbaka."

23 Om ni ändå ville lyssna på detta,
    ta vara på det och höra för framtiden!
24 Vem har lämnat Jakob till skövling
och Israel åt plundrare?
    Har inte Herren gjort det,
han som vi syndat mot?
    Ty de ville inte vandra på hans vägar
och inte höra på hans undervisning.
25 Därför utgöt han sin brinnande vrede över dem
- krigets raseri.
    De förbrändes av det runt omkring,
men de besinnade det inte.
    De förtärdes av det
men tog det inte till sitt hjärta.

Svenska Folkbibeln (SFB)

1996, 1998 by Stiftelsen Svenska Folkbibeln

Jesaja 42 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Herrens utvalde

42 Detta är min tjänare som jag uppehåller,
    min utvalde som jag håller kär!
Jag låter min Ande komma över honom,
    han ska föra ut rätten för folken.
Han ropar inte, han skriker inte,
    han låter inte sin röst höras på gatorna.
Han krossar inte ett brutet strå,
    han släcker inte en veke som tynar.
    Troget för han fram rättvisan.
Han ska inte tyna bort eller krossas
    förrän han upprättat rättvisan på jorden.
Fjärran länder väntar på hans undervisning[a].”

Så säger Gud, Herren,
    som har skapat himlarna
och spänt upp dem,
    brett ut jorden och allt som kommer upp ur den,
han som ger liv åt människorna
    och livsande till alla som bor där:
”Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet.
    Jag tar dig vid handen och uppehåller dig.
Jag gör dig till ett förbund för mitt folk
    och till ett ljus för alla andra folk.
Du ska öppna de blindas ögon
    och befria de fångna ur fängelset,
ur fångenskap dem som sitter i mörkret.

Jag är Herren.
    Det är mitt namn,
jag ger inte min ära till någon annan,
    inte mitt lov till avgudar.
Det som har varit förut är nu förbi,[b]
    nu förkunnar jag något nytt.
Innan det sker ska jag låta er höra om det.

En ny sång

10 Sjung en ny sång till Herren!
    Sjung hans pris från jordens alla ändar,
låt havet brusa och allt som finns där,
    länderna bortom havet och alla som bor där.
11 Låt öknen och dess städer höja sin röst,
    byarna där Kedar bor.
Låt Selas befolkning sjunga av glädje,
    ropa från bergens toppar.
12 Ge Herren äran,
    förkunna hans lov i länderna bortom havet.
13 Herren drar ut med stor makt,
    som en krigare upptänd av stridslust,
han ger upp ett krigsrop
    och övervinner sina fiender.

14 Länge har jag varit tyst,
    tigit och lagt band på mig,
men nu skriker jag som en kvinna i födslovåndor,
    flämtar och drar efter andan på samma gång.
15 Jag ska ödelägga bergen och höjderna
    och låta gräset på dem torka bort.
Jag ska förvandla floder till land
    och torka ut dammarna.
16 Jag ska leda de blinda på en väg som de inte känner,
    föra dem fram längs okända stigar.
Jag ska göra mörkret till ljus framför dem
    och göra den oländiga marken jämn.
Detta ska jag göra,
    och jag ska inte överge dem.
17 Men de som litar på avgudar och kallar dem gudar
    kommer att få ge sig iväg
    i skam och förnedring.

Blinda och döva för Herrens ord

18 Hör, ni döva!
    Se, ni blinda!
19 Vem är så blind som min tjänare,
    så döv som min budbärare?
Vem är så blind som min förtrogne[c],
    så blind som Herrens tjänare?
20 Han ser mycket
    men bryr sig inte om det.
Han hör, men utan att lyssna.”
21 Herren är rättfärdig,
    därför vill han visa
    att hans lag är härlig och stor.
22 Men detta är ett plundrat och skövlat folk.
    Alla har legat bundna i hålor,
    undangömda i fängelser.
De blev utplundrade
    men ingen har hjälpt dem,
de har skövlats
    men ingen har sagt: ”Ge tillbaka!”.

23 Vem av er vill höra det här,
    ta vara på det och lyssna hädanefter?
24 Vem har utlämnat Jakob åt skövling,
    Israel åt plundrare?
Var det inte Herren,
    han som vi har syndat mot?
De ville inte gå hans vägar
    och inte heller lyssna till hans lag.
25 Därför lät han sin brinnande vrede komma över dem
    och drabbas av krig och våld.
Men fastän de blev prövade i eld
    förstod de inte;
fastän de brändes av lågor
    tog de inte varning.

Footnotes:

  1. 42:4 Det hebreiska ordet torah syftar dels på lagen, dels helt enkelt på undervisning. Jfr med Rom 8:2, där det grekiska ordet för lag i Nya Testamentet används för att anspela på denna ”undervisning” av Kristus.
  2. 42:9 Tanken kan också vara att det som förutsagts har gått i uppfyllelse.
  3. 42:19 Grundtextens innebörd är oviss.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes