Herrens tjänare

42 (A) Se, min tjänare som jag stöder,

    min utvalde som min själ
        glädjer sig över.
    Jag har sänt min Ande
        över honom.
    Han ska utbreda rätten
        bland hednafolken.[a]
Han ska inte skria eller ropa,
        inte låta sin röst höras på gatorna.
Ett brutet strå
        ska han inte krossa,
    en tynande veke
        ska han inte släcka.
    Han ska i trofasthet utbreda rätten.
Han ska inte försvagas
        eller brytas ner
    förrän han har grundat rätten
        på jorden.
    Havsländerna väntar
        på hans undervisning.

(B) Så säger Gud,
    Herren som har skapat himlen
        och spänt ut den,
    han som har brett ut jorden
        med allt som växer där,
    han som har gett liv åt folket
        som bor där
    och ande åt dem som vandrar
        på den.
(C) Jag, Herren,
        har kallat dig i rättfärdighet.
    Jag ska hålla dig i handen,
        jag ska bevara dig
    och göra dig till ett förbund
        för folket,
    till ett ljus för hednafolken,[b]
(D) för att du ska öppna blinda ögon
        och föra fångar ut ur fängelset,
    ur fångenskapen
        dem som sitter i mörker.
(E) Jag är Herren,
        det är mitt namn.
    Jag ger inte min ära åt någon annan
        eller mitt lov åt avgudabilder.
Se, det jag förkunnade förut
        har kommit.
    Nu förkunnar jag nya ting,
        jag låter er höra om dem
            innan de visar sig.

En ny sång

10 (F) Sjung en ny sång till Herren,
        sjung hans lov från jordens ände,
    ni som reser på havet
        och allt som finns i det,
    ni havsländer med era invånare.
11 Höj din röst,
    du öken med dina städer,
        ni byar där Kedar bor.
    Jubla, ni Selas[c] invånare,
        ropa från bergens toppar.
12 Ge Herren ära,
    förkunna hans lov i havsländerna.

Herren ska gripa in

13 Herren drar ut som en hjälte,
    han eggar upp sig
        med en krigares iver.
    Han ropar högt, han höjer härskri
        och visar sin makt
            mot sina fiender.
14 (G) Länge har jag tigit,
    jag höll mig stilla,
        jag lade band på mig.
    Men nu ska jag skrika
        som en barnaföderska,
    jag ska flämta och flåsa
        på samma gång.
15 Jag ska ödelägga berg och höjder
        och låta allt deras gräs torka bort.
    Jag ska göra strömmar till land
        och låta sjöar torka ut.
16 (H) De blinda ska jag leda
        på en väg som de inte känner,
    på okända stigar
        ska jag föra dem fram.
    Jag ska göra mörkret framför dem
            till ljus
        och det ojämna till jämn mark.
    Detta är vad jag ska göra,
        och jag ska inte överge dem.
17 (I) Men de som litar till avgudabilder
    och säger till gjutna bilder:
        "Ni är våra gudar",
    de ska vika tillbaka
        och stå där med skam.

Israels barn är blinda och döva

18 (J) Ni som är döva, hör!
        Ni som är blinda, skåda och se!
19 Vem är så blind som min tjänare
    och så döv som min
        budbärare som jag sänder?
    Vem är så blind som min förtrogne,
        så blind som Herrens tjänare?
20 (K) Du har sett mycket
        men inte tagit vara på det.
    Öronen är öppna,
        men ingen lyssnar.
21 Herren ville
        för sin rättfärdighets skull
    låta sin undervisning
        komma till makt och ära.

22 Men detta är ett plundrat
        och skövlat folk.
    De ligger alla bundna i hålor,
        gömda i fängelser.
    De har utlämnats till plundring
        utan att någon räddar,
    till skövling utan att någon säger:
        "Ge tillbaka."

23 Vem bland er lyssnar på detta,
    tar vara på det
        och hör för framtiden?
24 Vem har lämnat Jakob till skövling
        och Israel åt plundrare?
    Är det inte Herren,
        som vi syndat mot?
    De ville inte vandra på hans vägar
        eller höra hans undervisning.
25 (L) Därför öste han sin brinnande vrede
        över dem – krigets raseri.
    De förbrändes av det runt omkring,
        men de besinnade det inte.
    De förtärdes av det
        men tog det inte till sitt hjärta.

Footnotes

  1. 42:1f Citeras i Matt 12:18f som profetia om Messias.
  2. 42:6 Citeras av Paulus i Apg 13:47 som profetia om hedningarnas frälsning.
  3. 42:11 Kedar … Sela   Nordarabiskt ökenfolk samt troligen Petra söder om Döda havet.