Herren eller avgudarna

41 (A) Var tysta inför mig,

        ni kustländer.
    Låt folken hämta ny kraft,
        låt dem komma fram
            och sedan tala.
    Låt oss tillsammans
        träda inför rätta.
(B) Vem har i öster uppväckt honom
        som möts av rättfärdighet?
    Vem ger folk i hans våld
        och gör honom till härskare
            över kungar?
    Vem gör dem till stoft
        för hans svärd,
    till bortblåst halm för hans båge?
Han förföljer dem
        och går trygg fram,
    på vägar där hans fötter aldrig gått.
(C) Vem har planerat och utfört detta?
    Det är han som från begynnelsen
        kallade fram människors släkten.
    Jag, Herren, är den förste
        och hos de sista. Jag Är.[a]
Havsländerna ser det och bävar,
        jordens ändar darrar.
    De närmar sig och kommer.
Den ene vill hjälpa den andre
        och säger till honom: "Var stark!"
Hantverkaren styrker guldsmeden,
    bleckslagaren
        den som hamrar på städet.
    Han säger om lödningen:
        "Den är bra!"
    och nitar fast avguden
        så att den inte faller omkull.

(D) Men du Israel, min tjänare,
    du Jakob som jag utvalt,
        du ättling till Abraham, min vän!
(E) Jag har hämtat dig
        från jordens ändar,
    kallat dig från dess yttersta hörn
        och sagt till dig:
    "Du är min tjänare,
        dig har jag utvalt
            och inte förkastat."
10 (F) Var inte rädd, för jag är med dig,
    se dig inte ängsligt om,
        för jag är din Gud.
    Jag styrker dig, jag hjälper dig,
        jag stöder dig
    med min rättfärdighets högra hand.

11 (G) Se, alla som hatar dig
        ska få skämmas och blygas.
    Dina motståndare ska bli till intet
        och förgås.
12 (H) Du ska söka efter dina motståndare
        men inte finna dem.
    De som strider mot dig
        ska gå under och bli till intet,
13 (I) för jag är Herren din Gud
    som tar din högra hand
        och säger till dig:
    Var inte rädd, jag hjälper dig.
14 (J) Var inte rädd, du mask Jakob,
        ni Israels män.
    Jag hjälper dig, säger Herren.
        Israels Helige är din återlösare[b].
15 Se, jag gör dig till en ny trösksläde
        med skarpa taggar.
    Du ska tröska sönder berg
        och krossa dem till stoft
            och göra höjder till agnar.
16 Du ska kasta dem med kastskovel[c],
    och vinden ska föra bort dem
        och stormen skingra dem.
    Och själv ska du jubla i Herren,
        ha din ära i Israels Helige.

17 De svaga och fattiga
        söker efter vatten,
    men det finns inget,
        deras tunga torkar av törst.
    Men jag, Herren, ska bönhöra dem,
        Israels Gud ska inte överge dem.
18 (K) Jag ska låta strömmar
    rinna upp på höjderna
        och källor i dalarna.
    Jag ska göra öknen till sjö
        och torrt land till källsprång.
19 (L) Jag ska sätta cedrar och akacieträd
        i öknen, med myrten och olivträd.
    På hedmarken
        ska jag plantera cypress
            med alm[d] och buxbom,
20 för att man tillsammans
        ska se och veta,
            betänka och förstå
    att Herrens hand har gjort det,
        att Israels Helige har skapat det.

21 För fram er sak, säger Herren,
    kom med era bevis,
        säger Jakobs Kung.
22 (M) Låt dem komma och berätta för oss
        vad som ska ske.
    Var finns era tidigare utsagor?
        Lägg fram dem,
    så ska vi studera dem
        och se hur de har uppfyllts.
    Eller låt oss höra
        vad som ska komma,
23 tala om vad som ska hända
    i framtiden så att vi ser
        att ni är gudar.
    Gör något, vad som helst,
        så att vi alla häpnar när vi ser det!
24 Men se, ni är mindre än noll,
        ert verk är ingenting alls.
    Den som väljer er är avskyvärd.

25 Jag har låtit en man uppstå i norr,
    och han kommer från öster.
        Han ska åkalla mitt namn.
    Han ska gå fram över de styrande
        som över lerjord,
    lik en krukmakare
        som trampar lera.
26 Vem talade om det från begynnelsen
        så att vi fick veta det,
    eller i förväg så att vi kunde säga:
        "Han har rätt"?
    Det fanns ingen som talade om det,
        ingen som lät oss höra det,
            ingen som hörde er tala om det.
27 Jag är den förste som säger till Sion:
        "Se, där är de!",
    jag ger Jerusalem
        en glädjebudbärare.
28 Jag ser mig om,
        men här finns ingen.
    Av dessa kan ingen ge besked,
        ingen ge ett svar på min fråga.
29 (N) Se, de är alla förgängliga,
        deras verk är ingenting,
    deras avgudabilder
        är vind och tomhet.

Footnotes

  1. 41:4 Jag Är   Guds auktoritativa aní hu (grek. egó eimi), som upprepas gång på gång hos Jesaja (t ex 43:10, 13, 46:4, 48:12), plockas senare upp av Jesus (Mark 6:50, 14:62, Joh 4:26, 8:24f etc). Kan också översättas "Jag är densamme" (jfr Heb 1:12, 13:8).
  2. 41:14 återlösare   Släkting med uppgift att hjälpa sina släktingar ur slaveri etc (jfr Rut 2:20 med not).
  3. 41:16 kastskovel   Spade för att rensa ut agnarna från vetet (se Matt 3:12 med not).
  4. 41:19 alm   Annan översättning: "platan", ett lönnliknande träd i Medelhavsområdet.