(A) På den dagen ska sju kvinnor

        ta tag i samma man[a] och säga:
    "Vi kan föda och klä oss själva,
        låt oss bara få bära ditt namn!
            Ta bort vår vanära!"

Det renade Sions härlighet

(B) På den dagen ska Herrens telning[b] bli till härlighet och ära och landets frukt till stolthet och prydnad för den räddade skaran av Israel. (C) Och den som förblir i Sion och lämnas kvar i Jerusalem ska kallas helig, var och en som är skriven bland de levande i Jerusalem, (D) när Herren har tvättat bort orenheten från Sions döttrar och sköljt bort blodskulderna från Jerusalem genom domens och reningens[c] ande.

(E) Och Herren ska över hela Sions bergs område och över dess högtidsskaror skapa en rök och en molnsky om dagen och skenet av en flammande eld om natten[d]. Ja, över allt det härliga ska det finnas ett skyddande tak, (F) en hydda som ger skugga om dagen mot hettan och tillflykt och skydd mot storm och regn.

Footnotes

  1. 4:1 sju kvinnor … samma man   I krigstider dog fler män än kvinnor (jfr Ps 78:63).
  2. 4:2 Herrens telning   Vanlig benämning för Messias (jfr 11:1, Jer 23:5, Sak 6:12).
  3. 4:4 reningens   Annan översättning: "eldens" (så Septuaginta).
  4. 4:5 molnsky om dagen … eld om natten   Som under ökenvandringen (2 Mos 13:21).