Sändebuden från Babel

39 (A) Vid den tiden[a] sände Babels kung Merodak-Baladan,[b] Baladans son, brev och en gåva till Hiskia, för han hade fått höra att han hade varit sjuk och blivit frisk igen. Och Hiskia gladde sig över dem och visade sändebuden sin skattkammare, sitt silver och guld, sina kryddor, sin dyrbara olja och hela sitt vapenförråd och allt som fanns i hans förrådshus. Det fanns ingenting i Hiskias hus eller något annat i hans ägo som han inte visade dem.

Då kom profeten Jesaja till kung Hiskia och sade till honom: "Vad sade de där männen? Varifrån kom de till dig?" Hiskia svarade: "De kom till mig från ett avlägset land, från Babel." Jesaja frågade: "Vad har de sett i ditt hus?" Hiskia svarade: "De fick se allt som finns i mitt hus. Det finns ingenting i mina förrådshus som jag inte låtit dem se."

Då sade Jesaja till Hiskia: "Hör Herren Sebaots ord: (B) Se, dagar ska komma då allt som finns i ditt hus och som dina fäder har samlat ända till denna dag ska föras bort till Babel. Ingenting ska bli kvar, säger Herren. (C) Och man ska ta några av de söner[c] som ska utgå från dig och som du kommer att föda, och de ska bli hovmän i den babyloniske kungens palats." Hiskia sade till Jesaja: "Det är ett gott Herrens ord du har talat." Och han tänkte: "Det blir ju fred och trygghet under min livstid."

Footnotes

  1. 39:1 Vid den tiden   Ca år 701 f Kr (jfr 38:1 med not).
  2. 39:1 Merodak-Baladan   Kaldeisk stamledare som var kung i Babel ca 722-710 f Kr. Avsattes av assyriern Sargon II men gjorde sedan uppror igen vid Sargons död 705 f Kr (se not till 21:9), troligen i samordning med Hiskia (2 Kung 18:7).
  3. 39:7 söner   Ättlingar till kungahuset, t ex Daniel, fördes till Babel 605 f Kr (Dan 1:3).