Hiskias sjukdom

38 (A) Vid den tiden[a] blev Hiskia dödssjuk. Profeten Jesaja, Amos son, kom till honom och sade: "Så säger Herren: Se om ditt hus, för du kommer att dö och ska inte tillfriskna." Då vände Hiskia sitt ansikte mot väggen och bad till Herren: "O, Herre, kom ihåg att jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort det som är gott i dina ögon." Och Hiskia grät mycket.

Då kom Herrens ord till Jesaja. Han sade: "Gå och säg till Hiskia: Så säger Herren, din fader Davids Gud: Jag har hört din bön. Jag har sett dina tårar. Se, jag ska lägga femton år till din livstid. Jag ska också rädda dig och denna stad ur den assyriske kungens hand och beskydda denna stad. Detta ska vara tecknet för dig från Herren på att Herren ska göra vad han har sagt: Se, jag ska låta skuggan på trappstegen gå tillbaka de tio steg som den har flyttat sig på Ahas trappa[b] med solen." Solen gick då tillbaka de tio steg på trappan som den redan hade gått.

Hiskias lovsång

En sång skriven av Juda kung Hiskia, när han hade varit sjuk och blivit frisk från sin sjukdom igen:

10 (B) Jag sade:
    I mina bästa dagar går jag in
        genom dödsrikets portar,
    jag blir fråntagen
        resten av mina år.
11 (C) Jag sade:
    Jag får aldrig mer se Herren,
        Herren i de levandes land.
    Jag får aldrig mer se människor
        hos dem som bor i världen[c].
12 Min boning rycks upp
    och flyttas ifrån mig
        som en herdes tält.
    Jag har vävt mitt liv till slut
        som vävaren sin väv,
    och han skär ner mig från bommen.
        Innan dagen blivit natt[d]
            gör du slut på mig.
13 Jag ropar[e] ända till morgonen.
    Som ett lejon
        krossar han alla mina ben.
    Innan dagen blivit natt
        gör du slut på mig.
14 (D) Jag låter som en svala,
            som en trana,
        jag kuttrar som en duva.
    Mina matta ögon
        ser längtansfullt mot höjden:
    "Herre, jag är betryckt.
        Ta dig an min sak!"

15 Vad ska jag säga?
    Han har både talat till mig
        och själv utfört sitt verk.
    Jag får vandra varsamt alla mina år
        efter det bittra
            min själ varit med om.
16 Herre, trots sådant
        lever människor,
    och genom allt sådant
        hålls min ande vid liv.
    Du gör mig frisk
        och låter mig leva.

17 (E) Se, den bittra plågan
        blev till nytta för mig.
    I din kärlek räddade du min själ
        från förintelsens grop,
    för du har kastat alla mina synder
        bakom din rygg.
18 (F) Dödsriket tackar dig inte,
        döden prisar dig inte.
    De som far ner i graven
        hoppas inte på din trofasthet.
19 (G) Den som lever,
    den som lever tackar dig,
        så som jag gör i dag.
    En far gör din trofasthet känd
        för barnen.
20 (H) Herren ska frälsa mig,
    och vi ska spela mina sånger
        i alla våra livsdagar
            i Herrens hus.

21 Jesaja sade att man skulle ta en fikonkaka och lägga den som plåster på bölden så att han blev frisk. 22 Och Hiskia hade frågat: "Vad är tecknet på att jag får gå upp till Herrens hus?"

Footnotes

  1. 38:1 Vid den tiden   Ca år 701 f Kr (jfr 2 Kung 18:2, 13, 20:6), någon gång före Sanheribs belägring (jfr vers 6).
  2. 38:8 Ahas trappa   Kanske en sorts solur (känt från Egypten redan på Moses tid).
  3. 38:11 världen   Andra handskrifter: "förgängelsen".
  4. 38:12 Innan dagen blivit natt   Annan översättning: "Dag och natt".
  5. 38:13 ropar   Annan översättning: "håller mig lugn".