Frälsningen – den heliga vägen

35 (A) Öknen och ödemarken

        ska glädja sig,
    hedmarken fröjda sig
        och blomstra som en lilja.
(B) Den ska blomstra skönt
    och fröjda sig,
        ja, fröjda sig och jubla.
    Libanons härlighet ska den få,
        Karmels och Sarons prakt.
    De ska få se Herrens härlighet,
        vår Guds majestät.

(C) Stärk kraftlösa händer,
        styrk vacklande knän.[a]
(D) Säg till oroliga hjärtan:
        "Var starka, var inte rädda!"
    Se, er Gud är här!
        Han kommer med hämnd,
            med vedergällning från Gud.
    Han kommer själv och frälser er.
(E) Då ska de blindas ögon öppnas
        och de dövas öron upplåtas.[b]
Den lame ska hoppa som en hjort,
        den stummes tunga ska jubla,
    för vatten ska bryta fram i öknen,
        strömmar på hedmarken.
(F) Den glödande sanden ska bli en sjö,
    den torra marken
        vattenrika källor.
    Där schakalerna har sina lyor
        ska det växa säv, vass
            och papyrus.

(G) En banad väg ska gå där,
        en vandringsled,
    och den ska kallas
        "den heliga vägen".
    Ingen oren ska färdas på den,
        men den är till för dem.[c]
    De som vandrar den vägen
        ska inte gå vilse,
            även om de är dårar.
(H) Där ska inga lejon finnas,
        inga rovdjur ska komma dit.
    De ska inte finnas där,
        men de återlösta ska färdas
            på den.
10 (I) Herrens friköpta ska vända tillbaka
        och komma till Sion med jubel.
    Evig glädje ska kröna
        deras huvuden.
    Fröjd och glädje ska de få,
        sorg och suckan ska fly bort.

Footnotes

  1. 35:3 Citeras i Hebr 12:12.
  2. 35:5f Nämns av Jesus som tecken på Messias ankomst i Matt 11:5 och Luk 7:22.
  3. 35:8 men den är till för dem   Den heliga vägen är "till för dem", dvs de "orena" som förklarats rena och rättfärdiga.