Add parallel Print Page Options

Domen över Edom och andra folk

34 Kom, alla folk, och lyssna!
    Hör på, alla länder!
Låt hela jorden
    och allt som finns på den lyssna,
jorden och allt som kommit upp ur den!
    Herrens vrede rasar mot alla folk,
den är upptänd mot alla deras härskaror.
    Han vill förinta dem
och utlämna dem till slakt.
    Deras slagna ska kastas bort,
stanken av deras lik stiga,
    och bergen ska flyta av deras blod.
Himlens stjärnor ska blekna
    och himlen rullas ihop som en bokrulle,
alla dess stjärnor ska falla till marken
    som vissna löv från vinrankan,
som övermogen frukt från fikonträdet.

Mitt svärd syns på himlen[a]
    och kommer över Edom,
över det folk jag ska straffa
    och har vigt åt förintelse.
Herrens svärd dryper av blod.
    Det är täckt av fett,
av blod från lamm och getter
    och fett från baggars njurar.
Herren har en offerfest i Bosra,
    en stor slakt i Edoms land.
Vildoxarna faller med dem,
    stutar och tjurar.
Landet ska dränkas i blod
    och marken mättas av fett.

Det är en hämndens dag för Herren,
    ett bestraffningens år för Sions skull.
Bäckarna i Edom omvandlas till tjära
    och myllan till svavel.
Hela dess land blir till brinnande tjära.
10     Varken natt eller dag ska det slockna,
röken ska stiga oupphörligt.
    Landet ska ligga öde
från generation till generation,
    ingen ska någonsin passera genom det.
11 Pelikaner och trappfåglar ska ta det i besittning,
    tornugglor och korpar ska hålla till där.
Ett mätsnöre ska dras över landet
    och ett stenlod sänkas ner,
    allt ska ligga öde och tomt.[b]
12 Inget ska finnas kvar för dess förnäma män
    att bygga ett rike av,
och dess furstar ska försvinna.
13     Törnen ska växa upp i palatsen,
nässlor och tistel i fästningarna,
    och platsen blir ett tillhåll för schakaler,
ett hem för berguvar.
14     Ökendjuren möts där med hyenor,
raggiga bockar kallar på varandra.
    Där bor också nattens varelse Lilit
och finner en viloplats.
15     Där bygger ugglan sitt bo,
lägger sina ägg,
    ruvar och skyddar sina ungar.
Där samlas också falkar i par.

16 Studera Herrens bok, läs och se efter!

Ingen av dem ska utelämnas,
    ingenting ska saknas.
För så har han befallt,
    och hans Ande samlar dem alla.
17 Han har delat upp landet åt dem
    och med mätsnöre gett dem deras del.
De ska äga landet för alltid
    och bo där i alla kommande generationer.

Footnotes

  1. 34:5 Grundtextens innebörd är osäker. Orden i denna mening härstammar från en handskrift från Qumran.
  2. 34:11 Grundtextens exakta innebörd är osäker. Framför allt är flera av djurnamnen i v. 11-15 osäkra, t.ex. uggla i v. 15 kan ev. också syfta på någon sorts orm. Mest omdiskuterad är nattens varelse i v. 14, som kan tolkas syfta på någon form av demon.