Rättfärdighetens rike

32 (A) Se, en kung ska regera

        i rättfärdighet,
    furstar ska styra med rättvisa.
(B) En man ska vara som en tillflykt
        i stormen,
    som ett skydd mot störtskuren,
        som vattenbäckar i en ödemark,
    som skuggan av en väldig klippa
        i ett törstigt land.
(C) De som har ögon att se med
        ska inte vara förblindade,
    de som har öron att höra med
        ska lyssna.
De obetänksammas hjärtan
        ska förstå kunskap,
    och de stammandes tunga
        ska tala flytande och klart.
Dåren ska då inte mer kallas ädel,
    girigbuken inte kallas generös.
(D) För en dåre talar dårskap,
        hans hjärta gör det som är orätt,
    så att han handlar ogudaktigt
        och sprider villoläror
            om Herren.
    Han svälter ut den hungriges själ
        och hindrar den törstige
            från att dricka.
(E) Girigbukens vapen är onda,
        han tänker ut ondskefulla planer
    för att fördärva de betryckta
        med lögnaktiga ord
    och den fattige
        när han vädjar om rättvisa.
Men den ädle tänker ädla tankar,
    han står fast vid det som är ädelt.

Dom och upprättelse

Ni kvinnor som är så säkra,
        res er upp och hör min röst!
    Ni självsäkra döttrar,
        lyssna till mina ord!
10 När dagar lagts till år ska ni darra,
        ni som är så sorglösa,
    för vinskörden uteblir,
        ingen fruktskörd kommer mer.
11 Bäva, ni säkra,
        darra, ni sorglösa,
    lägg av era kläder och blotta er,
        bär säcktyg runt era höfter!
12 Slå er mot brösten och klaga
    över de vackra fälten,
        över de fruktbara vinstockarna,
13 över mitt folks åkrar
        där törne och tistel skjuter upp,
    över glädjens alla boningar
        i den yra staden.
14 (F) För palatset blir övergivet,
        den folkrika staden lämnas öde.
    Ofelhöjden[a] med tornet förvandlas
        till grotthålor för evigt,
    till glädje för vildåsnor
        och bete för hjordar –
15 (G) tills Anden från höjden
        blir utgjuten över oss
    och öknen blir ett bördigt fält,
        och det bördiga fältet
            räknas som skog.
16 Då ska rätten ta sin boning i öknen,
    rättfärdigheten bo
        på det bördiga fältet.
17 Rättfärdighetens frukt
        ska vara frid,
    och rättfärdighetens verk
        vara ro och trygghet för evigt.
18 (H) Mitt folk ska bo i fridfulla hem,
    i trygga boningar
        och på säkra viloplatser.
19 (I) Men hagel ska falla när skogen fälls,
    och staden ska bli
        djupt ödmjukad.
20 Lyckliga är ni
        som kan så vid alla vatten
    och låta oxen och åsnan
        fritt ströva omkring.

Footnotes

  1. 32:14 Ofelhöjden   Ås söder om tempelberget där Jerusalems äldsta delar är byggda.