Lita på Herren och inte på Egypten

30 (A) Ve de upproriska barnen!

        säger Herren.
    De rådslår utan mig,
        de sluter förbund
            utan att min Ande är med,
    så att de därigenom hopar
        synd på synd.
(B) De drar ner till Egypten[a]
        utan att ha rådfrågat min mun,
    för att söka skydd hos farao
        och få tillflykt
            under Egyptens skugga.
(C) Faraos beskydd
        ska bli er till skam,
    tillflykten under Egyptens skugga
        en förödmjukelse.
(D) För hans furstar var i Soan
    och hans sändebud
        kom ända till Hanes[b],
(E) men alla ska skämmas
    över ett folk
        som inte kan hjälpa dem.
    De är inte till hjälp eller nytta,
        bara till skam och hån.

(F) Profetia om djuren i Negev.
    Genom farornas
        och ångestens land
    där lejon och lejonhonor
        har sitt tillhåll,
    där huggormar
        och vajande giftormar[c] bor,
    bär de sina rikedomar[d]
        på åsnors ryggar
    och sina skatter
        på kamelers pucklar,
    till ett folk som inte kan hjälpa dem.
(G) För Egyptens hjälp är förgäves
        och till ingen nytta.
    Därför kallar jag Egypten
        "Rahab[e] som inget uträttar".[f]

Faran i att förakta Guds ord

(H) Gå nu och skriv detta
    på en tavla inför dem
        och nerteckna det i en bok,
    så att det bevaras
        för kommande dagar,
            alltid och för evigt.
(I) För det är ett upproriskt folk,
        barn som ljuger,
    barn som inte vill höra
        Herrens undervisning
10 (J) och som säger till siarna:
        "Sluta med era syner!"
    och till profeterna:
        "Profetera inte
            det som är sant för oss!
    Tala något smickrande till oss,
        profetera något bedrägligt.
11 Vik av från vägen,
        gå bort från stigen,
    låt oss slippa se Israels Helige!"

12 (K) Därför säger Israels Helige:
        "Eftersom ni förkastar detta ord
    och förtröstar på våld och list
        och förlitar er på sådant,
13 (L) ska denna missgärning bli för er
        som en spricka i en hög mur,
    som buktar ut mer och mer
        tills muren plötsligt rasar
            på ett ögonblick.
14 (M) Den ska krossas som en lerkruka,
    så skoningslöst att man inte
        kan finna en skärva stor nog
    för att hämta eld från eldstaden
        eller ösa upp vatten ur dammen."

15 (N) För så säger Herren Gud,
        Israels Helige:
    "Om ni vänder om och är stilla
        blir ni frälsta.
    Genom stillhet och tillit
        blir ni starka."
    Men ni vill inte.
16 (O) Ni säger:
    "Nej, vi tänker fly på hästar."
        Därför ska ni också fly.
    "Vi ska rida i väg på snabba hästar."
        Därför ska också era förföljare
            vara snabba.
17 (P) Tusen ska fly för en endas hot,
    och för fem mäns hot
        ska ni alla fly,
    tills det som är kvar av er
        är som en flaggstång
            på en bergstopp,
    som ett baner på en kulle.
18 (Q) Därför väntar Herren
        på att få visa er nåd,
    därför är han upphöjd
        för att visa er barmhärtighet,
    för Herren är en domens Gud.
        Saliga är alla som väntar
            på honom.

Herren ska välsigna sitt folk

19 (R) O, du Sions folk, som bor i Jerusalem, gråt inte mer. Han ska förvisso förbarma sig över dig när du ropar. Så snart han hör din röst ska han svara dig. 20 (S) Herren ska ge dig nödens bröd och lidandets dryck, men sedan ska dina lärare[g] inte längre vara dolda, utan dina ögon ska se dina lärare. 21 Och vare sig du viker av åt höger eller vänster, så ska dina öron höra detta ord bakom dig: "Här är vägen, gå på den."

22 (T) Silvret som dina snidade avgudabilder är överdragna med och guldet som dina gjutna avgudabilder är belagda med ska du då anse vara orent[h]. Du ska kasta bort det som något orent och säga till det: "Bort härifrån!"[i]

23 (U) Och han ska ge regn åt den säd du har sått i jorden, och markens gröda ska ge dig bröd som är rikligt och närande. Den dagen ska din boskap få beta på stora betesmarker. 24 Oxarna och åsnorna, de som bearbetar jorden, ska äta saltad blandsäd som kastats med kastskovel och högaffel.

25 (V) På den stora slaktens dag, när tornen faller, ska bäckar med strömmande vatten flöda fram på alla höga berg och alla stora höjder. 26 Månens ljus ska vara som solens och solens ljus ska vara sju gånger klarare, som ett sjufaldigt dagsljus, när den dag kommer då Herren förbinder sitt folks skador och helar såren efter slagen som det fått.

Dom över Assyrien

27 (W) Se, Herrens namn
        kommer fjärran ifrån
    med brinnande vrede
        och med tunga rökmoln.
    Hans läppar är fulla av harm,
        hans tunga är
            som förtärande eld.
28 (X) Hans andedräkt är som en ström
    som svämmar över
        och når ända upp till halsen,
    för han vill sålla hednafolken
        i förintelsens såll
    och lägga i folkens mun
        ett betsel som leder dem vilse.

29 (Y) Då ska ni sjunga som under en natt
        då man firar helig högtid,
    och era hjärtan ska glädja sig
        som när man under flöjtspel
    tågar upp på Herrens berg,
        upp till Israels klippa.
30 (Z) Och Herren ska låta höra
        sin majestätiska röst
    och visa hur hans arm drabbar
        med vrede och harm,
    med förtärande eldslåga,
        storm och störtregn
            och hagelstenar.
31 (AA) Inför Herrens röst
    ska Assur gripas av skräck
        när han slår honom med sin stav.
32 Och så ofta staven far fram
    och Herren efter sitt beslut
        låter den falla på honom,
    ska det ljuda
        av tamburiner och harpor.
    Gång på gång ska han lyfta sin arm
        för att strida mot honom.
33 (AB) För en eldsgrop[j]
        är beredd sedan länge,
    även för kungen
        har den gjorts redo.
    Den är djup och bred,
        dess bål har eld och ved
            i överflöd,
    som en svavelström
        ska Herrens Ande
            sätta den i brand.

Footnotes

  1. 30:2 drar ner till Egypten   Kung Hiskia sökte hjälp mot Assyrien hos Egypten (31:1f, 36:6, 9).
  2. 30:4 Soan … Hanes   Egyptiska huvudstäder, i östra Nildeltat respektive 7 mil söder om Kairo.
  3. 30:6 bär de sina rikedomar   För att vinna egyptiernas gunst (jfr 1 Mos 43:11, 2 Kung 16:8).
  4. 30:6 vajande giftormar   Kanske kobror. Annan översättning: "flygande serafer" (jfr 14:29 med not).
  5. 30:7 Rahab   Betyder "övermod", ett symboliskt namn för Egypten (jfr Ps 87:4).
  6. 30:7 som inget uträttar   Annan översättning: "den tillintetgjorda".
  7. 30:20 dina lärare   Annan översättning: "din lärare" eller "ditt höstregn" (jfr vers 23).
  8. 30:22 något orent   Hebr. davá används t ex om menstruationsblod (3 Mos 15:33, 20:18).
  9. 30:22 Bort   Andra handskrifter (Septuaginta): "Avföring".
  10. 30:33 eldsgrop   På hebreiska tófet i Hinnomsdalen (Jer 7:31), som blev en bild för den eviga elden (Matt 5:22). Enligt historikern Diodoros brändes Nineves siste kung Sin-Shar-Ishkun levande i sitt palats vid stadens fall 612 f Kr (se Nah 3:18 med not).

Bible Gateway Sponsors