Jerusalems belägring och räddning

29 (A) Ve dig, Ariel, Ariel,[a]

        staden där David
        slog upp sitt läger[b]!
    Lägg år till år,
        låt högtiderna fullborda
            sitt kretslopp,
så ska jag ansätta Ariel.
    Där ska bli sorg och jämmer,
        och den ska vara för mig
    ett verkligt Ariel.
(B) Jag ska slå läger runt omkring dig[c],
    omringa dig med belägringsvallar
        och resa upp bålverk mot dig.
Då ska du bli förnedrad
        och tala djupt nerifrån jorden,
    dämpade ska dina ord
        komma fram ur stoftet.
    Din röst ska höras ur jorden
        som en andes röst,
    ur stoftet ska du viska fram
        dina ord.

(C) Men dina många fiender[d]
        ska bli som fint damm,
    våldsmännens skara
        som bortflygande agnar.
    Det ska ske plötsligt,
        på ett ögonblick.
(D) Från Herren Sebaot
        ska straffet komma
    med åska och jordbävning
        och väldigt dån,
    med storm och oväder
        och flammor av förtärande eld.
Och alla de många folk
        som förde krig mot Ariel,
    alla som drog ut i strid
        mot det och dess borg
            och ansatte det
    ska vara som en drömsyn
        om natten.
Som när den hungrige
        drömmer att han äter
    men vaknar och känner
        att magen är tom,
    som när den törstige
        drömmer att han dricker
    men vaknar matt och törstig,
        så ska det gå med alla de folk
    som drog ut i strid mot Sions berg.

Häpna och förundras,
        stirra er blinda och var blinda!
    De är druckna men inte av vin,
        de raglar
            men inte av starka drycker.
10 (E) För Herren har utgjutit över er
        en ande med djup sömn.
    Han har slutit era ögon,
        profeterna,
    och täckt över era huvuden,
        siarna.[e]

11 (F) All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad[f] bokrulle. Räcker man en sådan bokrulle till någon som kan läsa och säger: "Läs det", så svarar han: "Jag kan inte, den är ju förseglad." 12 Och räcker man den till någon som inte kan läsa och säger: "Läs det", så svarar han: "Jag kan inte läsa."

13 (G) Herren har sagt:
    Detta folk kommer nära
            med sin mun
        och ärar mig med sina läppar,
    men håller sitt hjärta
        långt ifrån mig.
    Därför är deras vördnad för mig
        bara ett inlärt människobud.[g]
14 (H) Se, därför ska jag än en gång
    göra underbara ting med detta folk,
        underbara och förunderliga.
    De visas vishet ska förgå,
        de förståndigas förstånd
            ska förmörkas.[h]

15 (I) Ve dem som går ner i djupen
    för att dölja sina planer
        för Herren,
    som gör sina gärningar i mörkret
        och säger: "Vem ser oss?
            Vem känner oss?"
16 (J) Hur bakvända är ni inte!
    Ska leran anses lika
        med krukmakaren?
    Ska verket säga om sin mästare:
        "Han har inte gjort mig"?
    Eller ska det formade säga
        om honom som har format det:
            "Han förstår ingenting"?
17 (K) Ännu en liten tid
    och Libanon ska förvandlas
        till ett bördigt fält,
    och det bördiga fältet
        ska räknas som vildmark.
18 (L) Den dagen ska de döva
        höra bokens ord
    och de blindas ögon
        se ur dunkel och mörker.
19 De ödmjuka ska få
        allt större glädje i Herren,
    de fattigaste bland människor
        ska fröjda sig i Israels Helige.
20 Det är förbi med de våldsamma,
        det är slut med hånarna.
    Alla som ville det onda utrotas,
21 (M) de som med sitt ord
        fick människor att synda[i],
    som snärjde den
        som skulle skipa rätt i porten
    och åsidosatte rätten
        för den rättfärdige med lögn.

22 Därför säger Herren
            till Jakobs hus,
        han som befriade Abraham:
    Jakob ska inte mer behöva blygas,
        hans ansikte
            ska inte längre blekna,
23 (N) för när han, alltså hans barn,
        ser mina händers verk ibland sig[j],
    kommer de att
        hålla mitt namn heligt.
    De kommer att
        hålla Jakobs Helige helig
    och bäva för Israels Gud.
24 De som gått vilse i anden
        ska få förstånd,
    de som klagar
        ska ta emot undervisning.

Footnotes

  1. 29:1 Ariel   kan översättas "altarhärd" (syftar på Jerusalems tempel, jfr Hes 43:15). Ordet kan också översättas "Guds lejon".
  2. 29:1 slog upp sitt läger   Annan översättning: "belägrade" (när han intog staden, 2 Sam 5:6).
  3. 29:3 runt omkring dig   Andra handskrifter (så Septuaginta): "som David omkring dig".
  4. 29:5 dina många fiender   Andra handskrifter (Qumran, Septuaginta): "dina många stolta".
  5. 29:10 Citeras av Paulus i Rom 11:8.
  6. 29:11 förseglad   Försedd med sigill för att öppnas av den rätte mottagaren (jfr Upp 5).
  7. 29:13 bara ett inlärt människobud   Annan översättning (Septuaginta): "meningslös, för de lär ut människobud". Citeras så av Jesus i Matt 15:8f och Mark 7:6 i mötet med fariseerna.
  8. 29:14 Citeras av Paulus i 1 Kor 1:19 i skildringen av Guds frälsningsplan.
  9. 29:21 synda   Annan översättning: "stå som syndare" (inför domstolen).
  10. 29:23 han, alltså hans barn, ser mina händers verk ibland sig   Annan översättning: "han ser sina barn, mina händers verk, hos sig". Orden "ibland sig" kan också översättas "inom sig".