Add parallel Print Page Options

Israels befrielse

27 På den dagen ska Herren

med sitt fruktade, stora, starka svärd
    straffa Leviatan, den snabba ormen,
Leviatan, den ringlande ormen,
    och döda odjuret i havet.

Herrens vingård, Israel

Sjung på den dagen

om den underbara vingården:
    ”Jag, Herren, sköter om den.
    Jag vattnar den ständigt
och vakar över den dag och natt,
    för att ingen ska skada den.
    Jag hyser ingen vrede.
Men om den ger mig törnen och tistlar,
    så ger jag mig i strid mot den
    och bränner upp alltsammans,
om man nu inte söker beskydd hos mig
    för att sluta fred med mig.
    Ja, måtte man sluta fred med mig.”

I kommande tider ska Jakob slå rot,
    Israel ska knoppas och blomma,
för att fylla hela världen med frukt.

Har han slagit dem
    som han slog dem som slog hans folk?
Eller dräpt dem
    som dess dråpare blev dräpta?
Nej, du stred mot folket
    genom att föra bort det i fångenskap,
de drevs bort med hans stormvind,
    som när den heta östanvinden blåser.
Så blir också Jakobs skuld försonad,
    och detta är priset för borttagandet av hans synd:
Han låter altarnas stenar
    krossas som kalkstenar,
och asherapålarna och rökelsealtarna
    ska aldrig resas igen.
10 Den befästa staden ligger öde,
    en övergiven boplats,
ödslig som en öken.
    Där betar och lägger sig kalvarna
och äter upp kvistarna.[a]
11     När grenarna har torkat bryts de av,
och kvinnor kommer
    och gör upp eld med dem.
Sådant är detta folk, oförståndigt.
    Därför visar deras Skapare ingen barmhärtighet mot dem,
han som format dem visar ingen nåd.

12 Men den dagen ska Herren tröska, från Eufrat och till Egyptens gränsflod, och plocka er samman en efter en, ni israeliter. 13 På den dagen ska ett mäktigt horn ljuda, och de som försvunnit i Assyrien ska komma, liksom de som skingrats i Egypten, och tillbe Herren på det heliga berget i Jerusalem.

Footnotes

  1. 27:10 Grundtextens innebörd i versens sista del är osäker.