Add parallel Print Page Options

Profetia över Tyros

23 Profetia om Tyros:

Klaga, ni skepp från Tarshish,
    för det ligger öde,
utan hus, utan hamn.
    Från kittéernas land[a]
har budskapet kommit till dem.

Tig, ni invånare i kustländerna
    och köpmän från Sidon,
som gjort sig så rika på sjöfarten.
    Över vattnen kom säd från Shichor
och från skördar vid Nilen
    som gav god vinst,
och Tyros blev en marknadsplats för nationer.

Du får skämmas, Sidon,
    du havets fästning,
för havet säger:
    ”Jag har inte haft någon födslovånda,
inte fött barn,
    inte fött upp ynglingar
eller fostrat flickor.”
    När Egypten får höra nyheten,
ängslas de, som över nyheten om Tyros.

Bege er till Tarshish,
    och klaga, ni som bor vid kusten!
Är detta er glada stad från flydda tider,
    vars invånare har gett sig av långt bort
och befolkat avlägsna länder?
    Vem har planerat detta för Tyros,
drottningen som delade ut kronor,
    vars köpmän var furstar,
vars affärsmän var stormän på jorden?
    Härskarornas Herre har planlagt detta
för att krossa den stolta prakten
    och för att ödmjuka alla jordens stormän.

10 Gå vidare i ditt land, likt Nilen, Tarshish dotter,
    din boja är borta.[b]
11 Han har räckt ut sin hand över havet
    och fått riken att skaka.
Herren har gett en befallning
    att Kanaans fästningar ska krossas.
12 Han sa:
    ”Aldrig mer ska du glädjas,
Sidon, du kränkta oskuld.

Res dig och dra till kittéernas land[c],
    men inte heller där ska du få någon ro.”
13 Se på kaldéerna,
    detta folk som inte mer finns,
vars land Assyrierna har gett till ökendjur.
    De reste belägringstorn,
rev ner dess palats
    och lade det i ruiner.[d]

14 Klaga, ni Tarshish-skepp,
    för er fästning är förstörd!

15 På den tiden ska Tyros falla i glömska under sjuttio år, lika länge som en kungs tid. Efter de sjuttio åren ska det ske med Tyros som i visan om den prostituerade:

16 ”Ta din harpa och vandra genom staden,
    du bortglömda sköka.
Spela vackert och sjung så
    att man kommer ihåg dig!”

17 Efter de sjuttio åren ska Herren ta sig an Tyros. Men än en gång ska hon sälja sig som en prostituerad och bedriva otukt med alla jordens riken över hela världen. 18 Men det som hon nu tjänar ska helgas åt Herren, inte läggas undan eller lagras, utan hela förtjänsten ska gå till dem som bor inför Herren, för att de ska ha nog med mat och praktfulla kläder.

Footnotes

  1. 23:1 Syftar på Cypern.
  2. 23:10 Eller: Odla upp ditt land, för det finns inte mer någon hamn (eller: något varv) för Tarshish-skeppen. Grundtextens innebörd är oviss. Enligt Septuaginta: Odla upp ditt land, för skeppen kommer inte mer från Tarshish.
  3. 23:12 Cypern.
  4. 23:13 Grundtextens innebörd är osäker.