Jerusalems övermod

22 (A) Profetia om Synernas dal[a].

Vad fattas dig,
    eftersom allt ditt folk
        går upp på taken?
Du larmfyllda, bullrande stad,
        du sorglösa stad!
    Dina fallna
        har inte fallit för svärd,
    de dog inte i strid.
(B) Alla dina furstar
    har flytt tillsammans,
        utan bågskott blev de fångar.
    Alla som påträffades hos dig
        blev fångar,
    hur långt bort de än flydde.
(C) Därför säger jag:
    Vänd bort blicken från mig,
            jag måste gråta bittert.
    Försök inte trösta mig över dottern
        mitt folks undergång.

Ja, det kommer en dag
    av förvirring, nertrampning
        och bestörtning
    från Herren Gud Sebaot
        i Synernas dal,
    med nerbrutna murar
        och rop upp mot berget.
Elam bär kogret,
    vagnkämpar och ryttare
        följer honom.
    Kir[b] har blottat skölden.
Dina skönaste dalar fylls med vagnar,
    och ryttare har ställt upp sig
        vid porten.

(D) Han tog bort skyddet från Juda.
    Den dagen ser du dig om
        efter vapnen i Skogshuset[c].
Ni ser att Davids stad
        har många rämnor,
    och ni samlar upp vattnet
        i Nedre dammen.[d]
10 (E) Ni räknar husen i Jerusalem
    och river hus
        för att förstärka muren.
11 (F) Mellan de båda murarna
    gör ni en behållare
        för vattnet från Gamla dammen.
    Men ni ser inte upp
        till honom som har gjort detta,
    till honom som har bestämt det
        för länge sedan.

12 (G) Herren Gud Sebaot kallar er
        på den dagen till gråt och sorg,
    till att raka era huvuden
        och klä er i säcktyg.
13 (H) Men i stället blev det
        munterhet och glädje.
    Ni dödar oxar och slaktar får,
        ni äter kött och dricker vin:
    "Låt oss äta och dricka,
        för i morgon dör vi."[e]

14 Men Herren Sebaot uppenbarade detta i mina öron: Sannerligen, denna er missgärning ska inte bli försonad så länge ni lever, säger Herren Gud Sebaot.

Shebna ersätts med Eljakim

15 Så säger Herren Gud Sebaot: Gå och säg till förvaltaren, överförvaltaren Shebna: 16 Vad gör du här? Vem tänker du lägga här, eftersom du hugger ut en grav åt dig[f] här? Du hugger ut din grav högt uppe, du urholkar klippan till en boning åt dig. 17 Se, Herren ska kasta dig långt bort, du starke man. Han ska gripa tag i[g] dig med kraft. 18 Han ska rulla ihop dig till ett nystan och kasta bort dig som en boll till ett vidsträckt land. Där ska du dö, och dit ska dina härliga vagnar komma. Du är en skamfläck för din herres hus.

19 Och jag ska stöta bort dig från din plats, och du ska bli avsatt[h] från din tjänst. 20 (I) På den dagen ska jag kalla på min tjänare Eljakim, Hilkias son. 21 Honom ska jag klä i din dräkt, jag ska spänna på honom ditt bälte och lägga ditt ämbete i hans hand, så att han blir en far för Jerusalems invånare och för Juda hus. 22 (J) Jag ska ge honom nyckeln till Davids hus att bära. Han ska öppna så att ingen kan stänga[i] och stänga så att ingen kan öppna.

23 (K) Jag ska slå in honom som en stadig spik i en fast vägg, och han ska bli som en härlig tron för sin fars hus. 24 Och på honom ska de hänga all härlighet i hans fars hus, ättlingar och avkomlingar, alla små kärl, både skålar och alla slags krukor. 25 På den dagen, säger Herren Sebaot, ska spiken som var inslagen i den fasta väggen tas bort, huggas av och falla ner. Bördan som hängde på den ska förstöras. Så har Herren talat.

Footnotes

  1. 22:1 Synernas dal   Jerusalem är omgivet av berg (Ps 125:2). Handlar troligen om Sanheribs invasion 701 f Kr (kap 36-37).
  2. 22:6 Elam … Kir   Soldater från nuvarande Iran och norra Irak, arameernas hemland (Amos 9:7).
  3. 22:8 Skogshuset   Kungens palats där sköldar förvarades (1 Kung 7:2, 10:17).
  4. 22:9 samlar upp vattnet i Nedre dammen   Hiskia ledde in Gihonkällans vatten till Siloamdammen (Joh 9:7) genom en 0,5 km lång tunnel som kan besökas än i dag. Jfr 2 Krön 32:30.
  5. 22:13 Citeras av Paulus i 1 Kor 15:32 för att visa tomheten i ett liv utan tro.
  6. 22:16 en grav åt dig   Shebnas klippgrav har troligen hittats på östra sidan av Kidrondalen. I inskriptionen kallar han sig "överförvaltare" och tillägger: "Här finns inget silver eller guld, bara benen efter mig och min hustru. Förbannad är den som öppnar".
  7. 22:17 gripa tag i   Annan översättning: "avlusa".
  8. 22:19 avsatt   Längre fram (36:3), när de båda förhandlar med assyrierna år 701 f Kr, kallas Shebna "skrivaren", medan Eljakim är kungens överförvaltare.
  9. 22:22 nyckeln till Davids hus … öppna så att ingen kan stänga   Jfr Jesu ord i Upp 3:7.