Babels fall

21 (A) Profetia om Öknen vid havet[a].

Likt en storm som far fram
        i Negev
    kommer det från öknen,
        från det fruktansvärda landet.
(B) En hemsk syn
        har uppenbarats för mig:
    "Bedragaren bedrar,
        plundraren plundrar.
    Dra upp, Elam!
        Träng på, Mediens[b] folk!
    På all suckan ska jag göra slut."
(C) Därför är mina höfter fulla
        av smärta,
    jag har gripits av ångest
        som en födande kvinnas ångest.
    Jag är nertryckt
        så att jag inte kan höra,
    jag är bestört
        så att jag inte kan se.
Mitt hjärta är utom sig,
        bävan överväldigar mig.
    Skymningen som jag längtade efter
        får mig att darra.
(D) Man dukar bordet, sätter ut vakt,[c]
        äter och dricker.
    Res er, ni furstar!
        Smörj era sköldar!

(E) För så har Herren sagt till mig:
    "Gå och ställ ut en väktare.
        Han ska meddela vad han ser.
Ser han ett tåg av ryttare i par,
    ryttare på åsnor och på kameler,
        ska han ge noga akt,
            mycket noga.
(F) Han började ryta som ett lejon[d]:
    "Herre, här står jag ständigt
        på vakt, dagen lång,
    jag står här på min post
        natt efter natt.
(G) Och se, här kommer en vagn
        med män och ryttare[e] i par!"
    Och han tog till orda och sade:
        "Det har fallit! Babel har fallit[f]!
    Alla dess avgudabilder
        är slagna till marken."
10 Du mitt krossade
        och söndertröskade folk,
    vad jag har hört från Herren Sebaot,
        Israels Gud,
    det har jag förkunnat för er.

Profetia om Edom

11 (H) Profetia om Duma[g].

Man ropar till mig från Seir:
    "Väktare, vad är kvar av natten?
        Väktare, vad är kvar av natten?"
12 Väktaren svarar:
    "Morgon kommer,
        ändå är det natt.
    Vill ni fråga mer, så fråga.
        Kom tillbaka igen."

Profetia om Arabien

13 (I) Profetia om Arabien.

Ni ska bo i Arabiens vildmark,
    ni karavaner från Dedan.[h]
14 Möt de törstande med vatten.
    De som bor i Temas land
        ska möta flyktingarna med bröd,
15 för de flyr undan svärd,
    undan draget svärd och spänd båge,
        undan krigets tunga börda.
16 (J) För så har Herren sagt till mig:
    Inom ett år,
        så som daglönaren räknar året,
    ska all Kedars[i] härlighet vara borta,
17 och få ska vara kvar
    av de många bågskyttarna,
        Kedars väldiga krigare.
    För så har Herren, Israels Gud, talat.

Footnotes

  1. 21:1 Öknen vid havet   Troligen träsklandet i södra Babylonien nära Persiska viken.
  2. 21:2 Elam … Medien   Folk i västra Iran, allierade med Merodak-Baladan i Babel (vers 9).
  3. 21:5 vakt   Annan översättning: "dynor", kanske en ordlek (jfr vers 6).
  4. 21:8 ryta som ett lejon   Andra handskrifter (Qumran, Peshitta): "ropa, spejaren".
  5. 21:9 ryttare   Annan översättning: "hästar".
  6. 21:9 Babel har fallit   Under Jesajas tid föll Babel 703 f Kr (se även not till 13:1), en motgång för Juda som samtidigt sökt frigöra sig från Assyrien (39:1 med not). När Babel längre fram föll 539 f Kr blev det istället en glädje för gudsfolket (Esra 1:1, Ps 137:8, jfr Upp 14:8, 18:2).
  7. 21:11 Duma   Oas i norra Arabien (1 Mos 25:14). Namnet betyder "tystnad" och anspelar på Edom.
  8. 21:13f Dedan … Tema   Arabstammar i nordvästra Saudiarabien (se Job 6:19, Hes 27:15, 20).
  9. 21:16 Kedar   Nordarabisk herdestam (60:7, Hes 27:21), senare härjad av Nebukadnessar (Jer 49:28f).

Bible Gateway Sponsors