Herrens berg

(A) Det ord som Jesaja, Amos son, såg i en syn angående Juda och Jerusalem:

(B) Det ska ske i den yttersta tiden
    att berget med Herrens hus
        ska stå fast grundat
    och vara högst bland bergen,
        upphöjt över höjderna.
    Alla hednafolk ska strömma dit,
(C) många folk ska gå i väg och säga:
    "Kom, låt oss gå upp
        till Herrens berg,
            till Jakobs Guds hus.
    Han ska lära oss sina vägar
        så att vi kan vandra
            på hans stigar."
    För undervisning ska gå ut
        från Sion,
    Herrens ord från Jerusalem.
(D) Han ska döma mellan hednafolken
        och skipa rätt för många folk.
    Då ska de smida sina svärd
        till plogbillar
    och sina spjut
        till vingårdsknivar.
    Folk ska inte lyfta svärd mot folk
        och inte mer öva för krig.
Kom, ni av Jakobs släkt,
    låt oss vandra i Herrens ljus.

Herrens dag

Du har förskjutit ditt folk,
        Jakobs hus,
    för de är fulla
        av Österlandets tänkande,
            de är spåmän som filisteerna.
    De sluter förbund
        med främmande folk.
Deras land är fullt av silver och guld,
        det är ingen ände på deras skatter.
    Deras land är fullt av hästar,
        det är ingen ände
            på deras vagnar[a].
(E) Deras land är fullt av avgudar,
    och de tillber sina händers verk,
        det som deras fingrar har gjort.
Därför blir människorna nerböjda
        och männen ödmjukade.
    Du ska inte förlåta dem.

10 (F) Fly in i klippan och göm dig i stoftet
    av fruktan för Herren
        och hans höga majestät,
11 (G) för människornas stolta ögon
    ska ödmjukas,
        männens högmod bli nerböjt.
    Herren ensam
        ska vara upphöjd på den dagen.

12 (H) För Herren Sebaots dag
        ska komma
    mot allt som är stolt och högt,
        mot allt som är upphöjt
            så att det ödmjukas,
13 mot Libanons alla cedrar,
        de höga och upphöjda,
    och Bashans alla ekar[b],
14 mot alla höga berg
        och alla stolta höjder,
15 mot alla höga torn
        och alla fasta murar,
16 mot alla Tarshishskepp[c]
        och alla ståtliga fartyg[d].
17 Människornas stolthet
        ska böjas ner
    och männens högmod
        ödmjukas.
    Herren ensam
        ska vara upphöjd på den dagen,
18 och avgudarna ska helt försvinna.

19 (I) Man ska fly in i klippgrottor
        och jordhålor
    av fruktan för Herren
        och hans höga majestät,
    när han reser sig
        för att slå jorden med skräck.
20 (J) På den dagen
    ska människorna kasta bort
        till mullvadar och fladdermöss
    sina avgudar av silver
        och avgudar av guld
    som de har gjort åt sig för att tillbe.
21 De ska fly in i klippskrevor
        och bergsklyftor
    av fruktan för Herren
        och hans höga majestät,
    när han reser sig
        för att slå jorden med skräck.

22 (K) Förlita er inte på människor,
    som bara har en vindpust
        i sin näsa!
    Vad är de att räkna med?

Footnotes

  1. 2:7 hästar … vagnar   Uttryck för militär styrka (se t ex 2 Kung 6:14f, Ps 20:8).
  2. 2:13 cedrar … ekar   Det finaste träet från högländerna i Libanon (1 Kung 7:2f) och Golanhöjderna.
  3. 2:16 Tarshishskepp   Långfärdsskepp för handel med fjärran länder som Tarshish (kanske Spanien). En flotta med sådana skepp hade förlist på Joshafats tid (1 Kung 22:49, Ps 48:8).
  4. 2:16 alla ståtliga fartyg   Annan översättning:"allt som är vackert att se".