Add parallel Print Page Options

Profetia över Egypten

19 Profetia om Egypten:

Se, Herren rider på ett snabbt moln,
    han kommer till Egypten.
Egyptens avgudar bävar inför honom,
    egypterna blir modlösa.

”Jag hetsar upp egypter mot egypter,
    bror mot bror,
var och en mot sin nästa,
    stad mot stad,
rike mot rike.
    Egypterna tappar modet,
och deras planer gör jag om intet.
    De rådfrågar avgudar, gengångare,
de dödas andar och spådomsandar.
    Jag ska överlämna Egypten till en hård herres makt,
och en grym kung ska härska över dem”,
    säger Herren, härskarornas Herre.

Vattnet i Nilen ska torka ut
    och flodbanken spricka av torkan.
Kanalerna ska stinka,
    Egyptens strömmar krympa
och gräs och vass vissna bort.
    All grönska utmed floden och i floddeltat,
liksom alla sädesfält vid floden
    ska torka ut och blåsas bort
och inte mer finnas till.
    Alla fiskare sörjer och klagar,
alla som kastar ut krokar i Nilen klagar,
    och de som kastar ut sina nät i vattnen
är modlösa.
    De som odlar,
bearbetar och väver lin ger upp,
10     handarbetarna[a] är krossade,
och de som arbetar för lön grips av ångest.

11 Dumma är furstarna i Soan,
    faraos visa rådgivare förmedlar dåraktiga råd.
Hur kan ni säga till farao:
    ”Jag är de vises ättling,
ättling till forntida kungar?”

12 Var är nu dina visa?
    Låt dem uppenbara för dig och kungöra
vad härskarornas Herre bestämt om Egypten.
13     Soans furstar agerar som dårar,
Memfis[b] furstar är bedragna,
    stammarnas stöttepelare leder Egypten vilse.
14 Herren har utgjutit i dem en förvirringens ande,
    så att de får Egypten att ragla vad det än gör,
som en drucken i sina spyor.
15     Egypten kan inget göra,
varken huvud eller svans,
    palmtopp eller strå.

16 Egypterna ska då bli som kvinnor, de ska darra av fruktan för härskarornas Herres utsträckta hand mot dem. 17 Juda land ska skapa förvirring bland egypterna. Var och en som hör detta omtalas ska bli förskräckt över de beslut som härskarornas Herre, har fattat.

18 Vid den tiden ska man i fem städer i Egypten tala Kanaans språk och svära vid härskarornas Herre. En av dessa ska kallas Solstaden[c].

19 Mitt i Egyptens land kommer det då att finnas ett altare åt Herren, och vid gränsen ett monument till Herrens ära. 20 Det ska vara till tecken och vittnesbörd om härskarornas Herre i Egypten. När de ropar till Herren för sina förtryckares skull, ska han sända dem en räddare som försvarar och befriar dem. 21 Herren ska göra sig känd för egypterna, och på den tiden ska de lära känna Herren. De ska tjäna honom med slaktoffer och matoffer. De ska avlägga löften inför Herren och hålla dem. 22 Herren ska slå Egypten – slå men också hela. När de vänder sig till Herren ska han svara på deras böner och hela dem.

23 Den dagen ska det gå en huvudväg från Egypten till Assyrien, och assyrierna ska komma till Egypten och egypterna till Assyrien, och egypterna ska tillbe tillsammans med assyrierna. 24 Den dagen ska Israel vara den tredje, vid sidan om Egypten och Assyrien, och bli till välsignelse på jorden. 25 Härskarornas Herre ska välsigna dem:

”Välsignelse över Egypten, mitt folk,
    över Assyrien, som jag har format,
och över Israel, mitt arv!”

Footnotes

  1. 19:10 Det hebreiska ordets betydelse är osäker, kan ev. också betyda stöttepelare.
  2. 19:13 På hebreiska Nof.
  3. 19:18 Enligt många viktiga handskrifter Ir Haheres, som betyder Förödelsens stad. Här följer översättningen andra handskrifter som har Solstaden (Ir Hacheres) och som tycks passa in bättre i den positiva kontexten.