Svar till budbärarna från Nubien

18 Ve dig, du land, där vingar surrar, du land bortom Nubiens strömmar,
du som har sänt budbärare över havet,
i papyrusbåtar bort över vattnet.
    Ge er av, ni snabba sändebud,
till det resliga folket med glänsande hy,
till folket som inger fruktan vida omkring,
det starka och segerrika folket
    i landet som delas av floder.
Alla ni världens invånare, ni som bor på jorden,
se upp när man reser baner på bergen,
lyssna när man stöter i basun!
Ty så har Herren sagt till mig:
    "I stillhet skall jag skåda ner från min boning,
som solglans glöder från en klar himmel,
som molnet släpper ut dagg under skördens hetta."
Ty innan skördetiden är inne,
    när blomningen är över
och blomman förbyts i mognande druva,
skall han skära av rankorna med vingårdskniv
och hugga bort grenarna.
Allt skall lämnas
    till rovfåglarna på bergen
och åt djuren på marken.
    På dem skall rovfåglarna tillbringa sommaren,
på dem skall markens alla djur övervintra.

På den tiden skall gåvor bäras fram till Herren Sebaot
från det resliga folket med glänsande hy,
från folket som inger fruktan vida omkring,
det starka och segerrika folket
    i landet som delas av floder,
till platsen för Herren Sebaots namn, Sions berg.

Bible Gateway Sponsors