Det frälsta Israels lovsång

12 (A) På den dagen ska du säga:

        "Jag tackar dig, Herre!
    Du var vred på mig,
        men din vrede har upphört
            och du tröstar mig.
(B) Se, Gud är min frälsning,
        jag är trygg och inte rädd,
    för Herren Herren[a] är min styrka
        och min lovsång.
    Han har blivit min frälsning."
(C) Med fröjd ska ni ösa vatten
        ur frälsningens källor.
(D) På den dagen ska ni säga:
    "Tacka Herren,
        åkalla hans namn,
    gör hans gärningar kända
        bland folken.
    Förkunna att hans namn
        är upphöjt.
(E) Lovsjung Herren,
        för han har gjort härliga ting.
    Låt det bli känt över hela jorden.
(F) Ropa av fröjd och jubla,
        ni Sions invånare,
    för Israels Helige är stor,
        han är mitt ibland er."

Footnotes

  1. 12:2 Herren Herren   Hebr. Jah Jhvh (jfr hallelú Jah, "prisa Herren", Ps 104:35). Även i 26:4, 38:11.